Waar vandaan: Wonen & Zorg > ROB

Rustoord voor bejaarden (ROB)

De "rustoorden voor bejaarden" pogen (gehandicapte) ouderen een thuisvervangend milieu te bezorgen indien de mogelijkheden inzake thuiszorg onvoldoende zijn om thuis te kunnen blijven.
Een bewonersraad is verplicht.

Wie?
Bejaarden met een zorgenbehoevendheid van categorie O tot en met categorie C (KATZ-schaal) kunnen terecht in een rustoord voor bejaarden. De tussenkomst van de ziekteverzekering is afhankelijk van de categorie:

Kat. O: d.w.z.:

 • Fysisch volledig onafhankelijk en niet dement.

Kat. A: d.w.z.:

 • Fysisch afhankelijk bij het wassen en kleden of
 • Psychisch afhankelijk, gedesoriënteerd in tijd en ruimte maar fysisch volledig onafhankelijk.

Categorie B: d.w.z.:

 • Fysisch afhankelijk bij het wassen, kleden en zich verplaatsen en/of naar het toilet gaan.
 • Psychisch afhankelijk, gedesoriënteerd in tijd en ruimte en afhankelijk bij het wassen en kleden

Categorie C: d.w.z.:

 • Fysisch afhankelijk zijn zij die hulp nodig hebben:
  - en bij het zich wassen, kleden
  - en bij het zich verplaatsen en naar het toilet gaan
  - en om te eten of wegens inkontinentie
 • Psychisch afhankelijk zijn zij die hulp nodig hebben:
  - en wegens desoriëntatie in tijd en ruimte
  - en bij het zich wassen, kleden
  - en wegens inkontinentie

Categorie C+: d.w.z.
Indien het rustoord aan bepaalde bijkomende voorwaarden voldoet wordt het C-forfait verhoogd tot C+.
Men moet bijkomend afhankelijk zijn voor één van de volgende behoeften: naar het toilet gaan, eten, zich verplaatsen.
De categoriebepaling gebeurt door de adviserende geneesheer.

De ziekenfondsen betalen een forfait dat varieert volgens de schaal van zorgenbehoevendheid. Het forfait varieert van 1,17 EUR/dag (47 BEF/dag) (Kat. 0) tot 28,95 EUR/dag (1168 BEF/dag) (Kat. C+)

U heeft er alle belang bij een erkend rustoord te kiezen, want rustoorden die niet erkend worden door de ziekenfondsen krijgen een forfait van 0,82 EUR tot 1,17 EUR (van 33 tot 47 BEF), ongeacht de categorie van zorgenbehoevendheid van de bewoner.

Voor meer informatie i.v.m. ROB's, kan u terecht bij uw huisarts, uw ziekenfonds of het OCMW.
Zie ook "Klachtenlijn voor rusthuisbewoners" op Seniorennet.be, voor de pagina: klik hier.

Om een ROB op te zoeken en eventueel met elkaar te vergelijken, klik dan hier.