Waar vandaan: Wonen & Zorg > RVT

Rust- en verzorgingstehuis (RVT)

Een rust en verzorgingstehuis

Het rust- en verzorgingstehuis (RVT) is een tussenvorm tussen ziekenhuis en rusthuis.

De bedoeling van een RVT is (gehandicapte) bejaarden, die nadat alle mogelijke diagnostiek, therapie en revalidatie is teogepast (en geen verdere verbetering meer mogelijk is) en voor wie de terugkeer naar huis onmogelijk is, een aangepaste opvang te geven in een thuisvervangend milieu.

De nadruk wordt gelegd op het huiselijke karakter. elke bewoner dient zijn eigen huisarts te behouden.

Bejaarden/gehandicapten met een zeer grote zorgenbehoefte kunnen terecht in een RVT, of u al dan niet naar een RVT mag/moet gaan, zal uw adviserend geneesheer beslissen.

Voor meer informatie over RVT's, kan u terecht bij uw ziekenfonds, uw huisarts en het OCMW.
Zie ook "Klachtenlijn voor rusthuisbewoners" op Seniorennet.be, voor de pagina: klik hier.

Om een RVT op te zoeken en eventueel met elkaar te vergelijken kan eenvoudig op Seniorennet, klik hier.