Gorilla's :bedreigingen

Vernietiging van de habitat

De grootste bedreiging voor de gorilla’s bestaat in de inkrimping en de voortschrijdende aantasting van hun habitat,, die wordt veroorzaakt door de industriële ontbossing en de landbouw. De bossen worden steeds beter toegankelijk en daardoor kunnen de jagers er ook in doordringen.

 

 

Ontbossing om landbouwgrond te verschaffen. Nationaal Park van Virunga, Democratische Republiek Congo.De menselijke ziekten vormen voor de gorilla’s een potentiële bedreiging. Het meest kwetsbaar zijn de groepen gorilla’s die gewend zijn in contact te komen met mensen, bijvoorbeeld via het toerisme, wanneer de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd.

 

 

De jacht

Op 21 mei 1992 kwam de berggorilla Mrithi om het leven tijdens de conflicten in Rwanda. Hij werd vervoerd door het Rwandese leger.De handel in bushmeat maakt ook talrijke slachtoffers. De gorilla’s zijn gemakkelijk te doden en de jagers geven de voorkeur aan deze soort boven andere dieren omdat zij een grotere hoeveelheid vlees opleveren om te verkopen. De gorilla’s worden ook vaak verminkt of zelfsgedood door vallen die bedoeld zijn voor andere dieren.

De oostelijke gorilla's hebben bovendien te lijden van de burgeroorlog engewapende conflicten. Sinds het begin van de vijandelijkheden in 1990 zijn al 15 berggorilla's gedood . Bepaalde gebieden zijn nog in handen van de rebellen en daardoor is het moeilijk de gorilla’s te beschermen. Maar de Rwandese en Oegandese regering zijn vast van plan de dieren te beschermen omdat zij op hun beurt kunnen helpen om de toeristische bedrijvigheid weer op gang te brengen.

 

Bron: WWF