Waar vandaan: Geld en Werk > Goed doel natuurbehoud > Diersoorten: Gorilla's > Het werk van WWF

Publireportage

De acties van WWF voor de grote apen

Dit weten we...
De vier grote apensoorten in Afrika (de gorilla's van het oosten en van het westen, de chimpansee en de bonobo ) zijn allemaal bedreigd. Ze worden bedreigd door de jacht, het verlies aan habitat en door de overdracht van menselijke ziektes .

Dit doet WWF...
WWF heeft een 'Afrikaans programma voor de bescherming van grote apen' opgericht waardoor de bescherming van deze diersoorten moet verbeteren zodat
... binnen 5 jaar minstens twee van de vier soorten minder bedreigd zijn.
... binnen 25 jaar, de populaties van de soorten en ondersoorten van de 4 grote apen allemaal groot genoeg zijn om leefbaar te zijn.

Hoe willen we dat bereiken?
In 2006 :Jonge gorilla die zich vastklampt aan zijn verzorger

  • De bescheming van de grote apen integreren in de politieke besluiten en de wetten van 5 landen en 3 regio's
  • De bescherming van de grote apen en hun habitats vergroten in 10 landen.
  • De informatie die we vergaren over de bescherming van grote apen gebruiken om op lokaal, nationaal en internationaal niveau beslissingen door te duwen.

In 2007

  • Effectief minstens 2 populaties van de westelijke en oostelijke gorilla's, de chimpansees en de bonobo's beschermen.
  • Op 4 plaatsen projecten pstarten die zowel de plaatselijke bevolking als de grote apen ten goede komen.
  • De controle op de illegale handel in grote apen en hun afgeleide producten vergroten in 4 landen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Kameroen
De wouden van Boumba-Bek, Lobeke-meer en Nki: Deze gebieden behoren tot de best beschermde zones van het Congobekken. Er komen bosolifanten, westelijke laaglandgorilla’s en chimpansees voor. De gebieden zijn samengevoegd tot een groot nationaal park. Dit project is afgerond in 1998.

Wat doet WWF:
- helpt de overheid om de biodiversiteit van het gebied te beschermen
- zorgt ervoor dat de plaatselijke bevolking betrokken wordt in de bescherming van de biodiversiteit
- moedigt het duurzaam gebruik van hernieuwbare bronnen aan

Gabon
Reservaat van Minkebe: Dit is een van de zeldzame nog intacte bosgebieden in Afrika. De fauna is er nog niet verstoord door de landbouw, de houtkap of de jacht. Het project streeft ernaar een centrale zone officieel als beschermd gebied te laten uitroepen en de bescherming van het dierenleven dieren in het hele woud te waarborgen.

Wat doet WWF:
WWF en zijn partners proberen een grensoverschrijdend beschermd gebied te creëren tussen Gabon, Kameroen en Congo.

Beschermd gebied van Gamba :

Wat doet WWF:
WWF helpt mee bij het opstellen van hebeersplannen en een communicatie strategie voor het gebied. In deze regio is een grote variatie aan habitats te vinden o.a. tropische bossen waar de westelijke laaglandgorilla huist.

Democratische Republiek Congo
     Virunga
:

Wat doet WWF:
Het Ecologisch Programma van Virunga, waar o.a. WWF aan meewerkt, probeert de plaatselijke bevolking bewust te maken van het belang van de bescherming van de natuurlijke rijkdommen, vooral door activiteiten zoals het aanplanten van bomen en de bescherming daarvan. Er werden ondertussen al 7 miljoen bomen geplant dankzij de hulp van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en van andere donors.

Bron: WWF