Waar vandaan: Dating > Personal Matchmaking

Personal Matchmaking: een kijkje achter de schermen van een relatiebemiddelingsbureau

Hoe breng je twee mensen bij elkaar? Personal Matchmaking, het is een vak apart. Het is zoveel meer dan de zoektocht naar de perfecte match. Matchmakers nemen uitgebreid de tijd om te ontdekken wie je bent en wat je zoekt in een levenspartner. Hoe gaan ze concreet te werk? Annemieke Dubois, matchmaker bij Berkeley International, licht een tipje van de matchmakersluier op. Wie vindt ze zelfs een perfect match voor jou!

Laat liefde niet over aan het toeval

Velen denken dat Liefde spontaan komt, het overkomt je gewoon. Net voldoende wachten en het overkomt iedereen.

Slechts een klein percentage van de duurzame relaties ontstaat echter op basis van een spontane ontmoeting. Je vastklampen aan een toevalscenario, is dus niet altijd een goed idee. Zeker niet als je ouder dan 25 jaar bent. Je sociale netwerk groeit vanaf dan immers minder snel dan tijdens je studententijd.

Bovendien reken je dikwijls op je intuïtie in de keuze van een partner. Je intuïtie zal je wel vertellen of jullie bij elkaar passen of niet. Uiteraard baseren personal matchmakers zich ook deels op hun intuïtie om mensen samen te brengen. Maar het matchingproces gaat veel verder dan enkel intuïtie.

Hoe breng je twee mensen bij elkaar?

Matchmaking gaat om wetenschap, ervaring, intuïtie en transparante communicatie.

Als Head Hunter selecteer je een kandidaat voor het juiste bedrijf op basis van de competenties, capaciteiten en waarden van de kandidaten. Je gaat op zoek naar de chemie tussen je kandidaat en zijn toekomstig bedrijf en manager.

Maar hoe breng je twee mensen bij elkaar met het oog op een duurzame liefdesrelatie? Hoe verloopt het matchingproces?

Eerst zijn er de harde criteria:

 • Leeftijd
 • Familiale achtergrond
 • Opleidingsniveau, werkomgeving
 • Etniciteit, religie
 • Hobbies, passies, interesses
 • Waarden en ambities
 • Fysiek
 • Geografie
 • Kinderwens

Dan zijn er ontwikkelingselementen:

 • Waar sta je vandaag in je leven en hoe komt dat?
 • Wat is de rode draad door je relaties?
 • Hechtingsstijl
 • De taal van de liefde
 • Jouw visie op relaties
 • Relatievorm waar je op zoek naar bent
 • Kwaliteiten die je zoekt in een partner

Al deze elementen en criteria helpen de matchmaker om een beeld te krijgen van wie je bent en wat je zoekt in een levenspartner. Zodoende kunnen zij de zoektocht naar je ideale partner starten.

Aantrekking op vier verschillende niveaus

De fysieke aantrekkingskracht

In relaties vinden mannen fysieke aantrekkelijkheid belangrijker dan vrouwen. Dit komt omdat mannen vaker en sterker visueel ingesteld zijn dan vrouwen. Uiteraard is fysieke aantrekkingskracht voor iedereen van belang, maar het gaat verder dan het perfecte uiterlijk. Het is de impressie, het gevoel, de lichaamstaal, houding, finesse, de energie ...

Als we spreken over internetdating, spreken we over profielen met foto’s. Allemaal dames en heren die wachten in een lange rij om goedgekeurd te worden. Het is erg opvallend hoe cruciaal foto’s op een online profiel zijn. Profielen zonder foto’s worden overgeslagen. Het visuele zintuig wordt enkel eenzijdig geprikkeld op basis van één momentopname van de foto. Of de foto en/of het profiel echt zijn, is nog maar de vraag ...

Dit bewijst nog maar eens hoe belangrijk het uiterlijk en het schoonheidsideaal voor ons zijn en hoe het gesteld is met het zelfvertrouwen en bewustzijn van de moderne westerse mens.

De intellectuele connectie

Liefde valt niet met je ratio te vatten. Het is niet logisch en analyseerbaar. Toch heeft elke stabiele relatie een rationele, intellectuele kant. Dat wil niet zeggen dat beide partners hetzelfde IQ moeten hebben, maar uiteraard wel intellectueel op elkaar afgestemd moeten zijn, om vlot met elkaar te communiceren.

Een gemeenschappelijke interesse of een openheid voor de interesses van de ander is essentieel, net als gezamenlijke projecten, ambities, dromen en wensen. Respect, een gedeelde levenswijze en filosofie en elkaar inspireren met bepaalde karaktereigenschappen en/of talenten sluiten daar nauw bij aan.

Een ander aspect dat bij de intellectuele connectie hoort, is de verscheidenheid tussen man en vrouw. Mannen en vrouwen zijn nu éénmaal anders en maar goed ook. Een vrouwenbrein is constant aan het werk, kan multidenken en multitasken en behoudt gemakkelijk het overzicht over het geheel. Vrouwen zijn daarnaast sneller afgeleid en hebben ieder detail opgemerkt. Om tot nieuwe inzichten te komen, praten vrouwen met elkaar. 

Een man zit anders in elkaar. Hij vindt dit allemaal nogal druk en overbodig. Hun gedachten zijn veel meer van elkaar gescheiden. Mannen zwijgen om inzichten te krijgen.Wanneer een man bezig is met één ding, is er geen plaats voor een ander. Hierdoor kan hij zich eenvoudiger focussen en concentreren.

Door deze verschillen reageren mannen en vrouwen anders in bepaalde situaties. Wanneer een man met zijn gedachten in het hokje ‘werk’ zit, denkt hij niet aan de vrouw en lijkt hij compleet gedeconnecteerd. Dat is gewoon zo! Wanneer je dit als partner van elkaar weet, verloopt jullie communicatie veel vlotter.

De emotionele connectie

Bij de emotionele connectie begint alles met de connectie tussen je IQ en EQ: het evenwicht tussen je ratio en je emoties.

Voor mannen is dit balanceren soms minder evident. Mannen hebben nu eenmaal van kindsbeen af geleerd om hun emoties te verbergen of te onderdrukken. Een jongen die weende, was niet stoer. Ratio is dikwijls een comfortzone, emo soms een taboe of een teken van zwakheid.

Vrouwen laten zich meestal gemakkelijker door hun emoties overmeesteren. Daar weten mannen oms geen raad mee. Hoe ze moeten reageren, is voor hen dan een raadsel.

Een sleutelbegrip in de relatie is authentieke communicatie, waar zowel plaats moet zijn voor het emotionele als het rationele en waar partners elkaar vooral respecteren.

De spirituele connectie 

Tot slot is ook de mate van bewustzijn belangrijk. Naarmate mensen zich bewuster worden van zichzelf, dringen ze dieper tot de essentie van het leven door. Daardoor laten ze zich minder meesleuren door wat anderen van hen denken en zeggen.

Hoeveel mensen zijn zich de dag van vandaag bewust van wat ze echt willen in hun leven? De meesten focussen zich vooral op wat ze niet (meer) willen. Dit is echter het verkeerde uitgangspunt. Op die manier trek je immers telkens weer de zaken aan die je niet wil in je leven!

De mensen om je heen zijn er niet toevallig. Ze zijn er, omdat ze op een of andere manier energetisch verbonden zijn. Of je nu een believer of een non-believer bent, iedereen heeft een functie ten opzichte van jou. Elke persoon in je leven is er met een reden. Uiteraard bepaal je zelf hoeveel interactie je met eenieder wenst en welke plaats ze uiteindelijk in je leven krijgen. De levenslessen, puzzelstukken ... komen dikwijls op een moment dat we het absoluut niet verwachten.

Alles waar je energie aan geeft, wordt groter. Omring je daarom met de juiste mensen. Zeker in een relatie moet dit het geval zijn. Er moet een match zijn om naar een verbondenheid te komen.

Feedbackgesprek

Een laatste fase in het matchingproces zijn de feedbacksessies. Na elke ontmoeting bespreken we jouw feedback. Lag de kandidaat in de lijn van je verwachtingen? Tot welk inzicht ben je gekomen over jezelf en de gezochte kandidaat?

Door een duidelijke terugkoppeling kunnen we het matchingproces en de zoektocht naar jouw ideale partner verfijnen.