Dagcentra

Dagcentra

Een dagcentrum biedt een oplossing voor personen die overdag niet in staat zijn om in hun normale omgeving te verblijven of die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding.

Afhankelijk van de doelgroep kunnen de activiteiten en toelatingsvoorwaarden vrij soepel of streng zijn.  De bedoeling is wel dat de persoon in kwestie iedere avond terug naar huis gaat.

Ouderen
Een dagcentrum voor ouderen wordt ook wel eens een dagverzorgingscentrum genoemd. Deze zijn bedoeld voor mensen ouder dan 65 jaar en zijn meestal verbonden aan een woonzorgcentrum.

Als oudere kan men hier overdag terecht voor  één of meedere dagen per week, zodat de mensen die thuis voor u zorgen even ontlast worden of hun persoonlijke taken kunnen uitvoeren.

Vaak wordt het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum geregeld door het centrum zelf, en krijgt men er ook een warme maaltijd.

Voor alle vragen die u heeft over een dagverzorgingscentrum, kan u bij de Vlaamse gemeenschap terecht via de Rusthuis - Infofoon: 078/15 25 25.

Een lijst van erkende dagverzorgingscentra kan u eveneens terugvinden via deze link.

Personen met een handicap
Een dagcentrum voor gehandicapten moet erkend zijn door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

Een dergelijk centrum kan zowel opvang als verzorging bieden aan kinderen of volwassenen met een psychische of motorische handicap.

Kinderen
Kinderen uit  bijzondere jeugdzorg kunnen in welbepaalde dagcentra eveneens opvang krijgen.

Psychiatrie
Personen met psychiatrische problemen kunnen  in bepaalde gevallen begeleid worden in een dagcentrum. Hier kunnen zij een zinvolle daginvulling bekomen. Dit kan gaan van activiteiten rond creatieve of sociale vaardigheden tot begeleiding en een vorm van therapie.

Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.