Thuis wonen kan niet, wat nu?

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Thuis wonen kan niet, wat nu?

Dossier Thuis wonen kan niet, wat nu?

Liefst worden we in moeilijke tijden thuis opgevangen door onze familieleden. Vaak is dit echter niet meer haalbaar en kunnen we niet instaan voor deze specifieke noden. De zorg voor deze patiënten vergt een constante aanwezigheid en alertheid.
Op zo een moment wordt al het andere naar de achtergrond verdreven, zelfs onze eigen noden. Tijdelijk of permanente professionele opvang kunnen dan voor beide partijen een welgekomen oplossing zijn.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.