Centra voor kort verblijf

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Thuis wonen kan niet, wat nu? > Woonzorgcentra > Centra voor kort verblijf

Centra voor kort verblijf

Soms wordt de zorg van onze familieleden thuis te zwaar om dragen, of hebben we zelf even nood aan vakantie, dan kan een centrum voor kortverblijf hulp bieden.

Een centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging voor ouderen aan. Ze zijn echter niet bedoeld als wachtplaats voor een langdurige opname binnen een woonzorgcentrum.

Deze opvang kan zowel dag en nacht of alleen ‘s nachts van toepassing zijn. Men kan maximaal 60 opeenvolgende dagen in een centrum voor kortverblijf verblijven met een maximum van 90 dagen per jaar.

Centra voor kortverblijf zijn vaak verbonden aan een woonzorgcentrum of  centrum voor herstelverblijf.  Ze bieden dan ook in de meeste gevallen dezelfde hulp aan als bij een langdurige opname.

Op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, www.zorg-en-gezondheid.be, kan je een overzicht terugvinden van alle door de Vlaamse overheid erkende centra voor kortverblijf, en dit per provincie.

Voor alle vragen die u heeft over een centrum voor kortverblijf, kan u bij de Vlaamse gemeenschap terecht via de Rusthuis - infofoon: 078/15 25 25 

Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.