Verhuizen met een professionele verhuizer

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Verhuizen > Verhuizen met een professionele verhuizer

Verhuizen met een professionele verhuizer

Verhuizen staat op de derde plaats in stresserende veranderingen in een mensenleven.

Op de eerste plaats staan echtscheiding en overlijden.

Op de tweede plaats staat verandering van werk.

Steeds meer mensen doen beroep op een professionele verhuizer om de stress die verhuizen met zich mee brengt te reduceren.

Ook enkele maatschappelijke factoren maken dat er meer beroep gedaan wordt op een professionele verhuizer: stijgend aantal echtscheidingen, jongeren die langer thuis wonen en als ze verhuizen beroep doen op een professionele verhuizer; vergrijzing van de bevolking; appartementen die meer en meer in trek zijn, en waarbij een verhuislift moet geïnstalleerd en bediend worden; een drukker sociaal leven, iedereen heeft zoveel bezigheden dat er geen tijd meer is om een ander te helpen verhuizen.

Dockx Movers is lid van de Belgische Kamer der Verhuizers en voldoet aan alle wettelijke voorschriften op het vlak van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. Dockx Movers draagt het “BKV - Erkende Verhuizer” kwaliteitslabel en onderschrijft de principes van de beroepsfederatie:

  • Werken conform de handelspraktijken, mits respect van de boekhoudkundige, fiscale en sociale wetgeving

  • Werken op basis van een duidelijke en gedetailleerde offerte en/of tarieven en van de bijhorende algemene BKV-voorwaarden

  • Instaan voor een correcte uitvoering van de toevertrouwde opdrachten  

  • De klanten wijzen op mogelijke risico’s en hen degelijk informeren over de verzekeringsmodaliteiten

  • Enkel bekwaam, betrouwbaar en goed opgeleid personeel inzetten voor de uitvoering van de opdrachten

  • Voertuigen, heftoestellen en andere werktuigen inzetten die speciaal voor de uitvoering van verhuiswerkzaamheden zijn uitgerust, die beveiligd zijn en die beantwoorden aan de vereiste technische normen

  • Milieuvriendelijke en aangepaste verpakkingsmaterialen gebruiken

  • Als een goede huisvader zorg dragen voor de in meubelbewaring toevertrouwde voorwerpen en meubelen, en dit in een veilige, speciaal daarvoor uitgeruste bewaarplaats

  • Correct en controleerbaar afrekenen

 


Bron:
Dockx Movers