Waar vandaan: Immo & bouwen > Financiele aspecten > BTW

De BTW

De BTW-aangifte

De volgende stap nadat je een KI en een kadastraal nummer kreeg toegewezen is de BTW-aangifte.

  • Deze aangifte moet je binnen de drie maanden na het toekennen van het KI indienen bij je plaatselijk BTW-kantoor
  • De benodigde formulieren ontving je bij jouw stedenbouwkundige vergunning. Indien dit niet zo is, ben ze zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van deze documenten bij jouw BTW-kantoor
  • De BTW-aangifte omvat naast het formulier ook de facturen, een plannenset en eventueel het lastenboek.
  • De BTW-controleur beoordeelt vervolgens jouw aangifte. Wanneer hij meent dat je het totale factuurbedrag onder de werkelijke waarde van de woning zit, kan hij je een boete geven.
  • Voor het bepalen van de werkelijke waarde van de woning baseert de ambtenaar zich op de prijzen en waarden die plaatselijk van toepassing zijn. Hij houdt ook rekening met eventueel nog onafgewerkte delen van de woning
  • Om dergelijke boete te vermijden doe je er best aan om een factuur of schriftelijke verklaring te vragen van bepaalde voordelige koopjes (bijvoorbeeld via een veilingsite of een goede vriend).
  • Naast de verklaring in het formulier, kan je ook nog getuigenverklaringen bijvoegen van buren of de wijkagent dat bepaalde vrienden of familieleden je gratis zijn komen helpen.
  • Voor je daadwerkelijk de boete moet betalen, zal de controleur je eerst uitnodigen voor een gesprek. Tijdens deze babbel krijg je nog de kans om uit te leggen waarom jouw factuurtotaal niet overeenkomt met de geschatte waarde van de woning. Bereid je grondig voor op dit gesprek. Verzamel eventueel bijkomend bewijsmateriaal
  • Pas wanneer je de controleur niet hebt kunnen overtuigen, zal hij je het resterende BTW-bedrag en een boete variërend van 10 tot 35% van het verschuldigde BTW-tarief laten betalen. Maar tegen deze beslissing kan je nog in beroep gaan.

 

De BTW-tarieven

In principe geldt voor de bouw of verbouwing van een woning een BTW-tarief van 21%. Hierop gelden echter enkele uitzonderingen.

Woningen ouder dan 15 jaar
Voor renovatiewerken aan woningen ouder dan 15 geldt een verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit op voorwaarde dat:

- de werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer
- de werken gefactureerd worden aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Woningen tussen 5 en 15 jaar
De Belgische regering heeft van de Europese Commissie en Raad de toestemming gekregen voor een verlenging van de vermindering van de BTW van 21 % naar 6 % bij de renovatie van privé-woningen tussen 5 en 15 jaar. Deze verlenging duurt tot 31 december 2010.
Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor alle renovatie- en herstellingswerken van private woningen, op voorwaarde dat:

- de woning ouder is dan 5 jaar
- er verbouwings-, renovatie-, herstellings- of onderhoudswerken gebeuren
- de werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer
- de werken gefactureerd worden aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Voorbeeld:
Marjan en Ludo zijn eigenaars van een loft, die ze in 1996 hebben betrokken. Dit jaar geven ze een erkende aannemer de opdracht, de isolatie van het dak te verbeteren.

Dakwerken: 5.000 EUR
6 % BTW: 300 EUR
Te betalen: 5.300 EUR (in plaats van 6.050 EUR bij 21 % BTW)
Besparing: 750 EUR

Levering en plaatsing van aparte verwarmingstoestellen
Deze maatregel, die werd ingevoerd in 2003, wordt eveneens verder gezet tot 31 december 2010.
Het gaat om de levering en plaatsing in private woningen van aparte kachels, radiatoren of convectoren die werken met hout, kool, stookolie, gas of elektriciteit.

Voorwaarden:

- de woning moet ouder zijn dan 5 jaar
- de toestellen moeten worden aangesloten op een schoorsteen en/of de vereiste energieleidingen
- elektrische convectoren moeten permanent en niet enkel via stopcontact zijn aangesloten op de elektrische installatie van het gebouw
- de plaatsing moet worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en gefactureerd aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Bron: Habitos