Waar vandaan: Immo & bouwen > Woning verzekeren > Globale polis bouwheer

Globale polis van de bouwheer

Wat?

  • De verzekering dekt de bouwheer tegen het in gebreke blijven van één van de partners in het bouwproject. Dit kan om verschillende redenen: failliet, overlijden, het stopzetten van de werken,…
  • Je kan zowel tijdens de werken als tijdens de 10-jarige aansprakelijkheid terugvallen op de Globale polis van de bouwheer
  • Bevat diverse waarborgen: burgerlijke aansprakelijkheid, schade, gerechtskosten, reddingskosten,…

Premie

  • Wordt berekend op basis van het volume van de nieuwbouw
  • Bij renovaties wordt gekeken naar het volume en de kostprijs van de werken
  • De verzekering moet afgesloten zijn voor het begin van de bouwwerken

Bron: Habitos