Waar vandaan: Immo & bouwen > Woning verzekeren > Verzekering gewaarborgd wonen

Verzekering gewaarborgd wonen

 • Met deze verzekering dekt de Vlaamse overheid gedurende 10 jaar mogelijk inkomensverlies door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
 • In zulke gevallen betaalt de verzekeringsmaatschappij maximaal 3 jaar een maandelijkse tegemoetkoming in de aflossing van de hypothecaire lening uit.
 • De tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan jouw kredietinstelling gestort.
 • Het eerste jaar bedraagt deze tussenkomst 100 %, weliswaar met een maximum van 500 euro per maand (na verrekening van het eigen risico). Vanaf het tweede jaar ontvang je nog 80 % van het toegekende bedrag, in het derde wordt de tussenkomst teruggeschroefd tot 60 %.
 • Er is een wachttijd van 3 maanden.
 • Je draagt een eigen risico van 30 % in het afbetalingsbedrag.

Voorwaarden
Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, geniet gratis van deze verzekering:

 • Er geldt een minimumgrens voor het geleende bedrag:
 • Bij renovaties: 23 300 euro
 • Aankoop of nieuwbouw: 50 000 euro
 • Het netto-inkomen van het derde jaar voor de aanvraagdatum mag niet meer bedragen dan 33 130 euro
 • Voor koppels ligt deze loongrens op 46 940 euro
 • Per persoon die je op de aanvraagdatum ten laste hebt, wordt dit maximumbedrag met € 2 700 verhoogd.
 • Een simulatie om na te gaan of je in aanmerking komt voor de gratis verzekering vind je op www.vlaanderen.be/wonen
 • Is het resultaat gunstig voor je, dan kan je de aanvraagformulieren bestellen via info.wonen@vlaanderen.be

Bron: Habitos