Waar vandaan: Immo & bouwen > Bouwen > Sleutel-op-de-deur

De sleutel-op-de-deur

Bij deze formule komt het er op neer dat één firma de realisatie van de volledige woning voor haar rekening neemt, dit van de administratieve voorbereidingen tot en met de tuinaanleg.

 • De firma maakt samen met jou en haar architect het plan van de woning op. Sommige bedrijven hebben ook interieurarchitecten in huis om je bij te staan. Bij de meeste firma’s kan je overigens ook terecht om het plan van jouw architect te laten realiseren. 
 • Wanneer jullie het eens zijn over het plan en de te gebruiken materialen, verzorgt het sleutel-op-de-deurbedrijf de volledige administratieve procedure voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, of indien nodig zelfs de verkavelingswijziging. Dit administratieve werk wordt natuurlijk in de eindprijs verrekend. 
 • De materialen voor de woning kan je bij heel wat firma’s in een eigen toonzaal kiezen. Andere bedrijven nemen je mee naar de toonzalen van hun leveranciers en begeleiden je in de keuze. 
 • Sommige sleutel-op-de-deurbedrijven werken met vaste leveranciers voor hun materialen. Dit vertaalt zich in de materiaalprijzen omdat ze grote hoeveelheden afnemen. Bijgevolg kunnen sommige sleutel-op-de-deurbouwers de woning aan een interessantere prijs realiseren dan wanneer je zelf verschillende aannemers zou gaan bij elkaar zoeken. 
 • De prijs voor de woning wordt in het contract bepaald. Hier wordt niet van afgeweken tenzij zich onverwachte meerkosten voordoen. Bijvoorbeeld een extra deur plaatsen of een muur verplaatsen. 
 • Belangrijk om weten is dat de sleutel-op-de-deurbouwers zich aan de Wet Breyne dienen te houden

Voor- en nadelen

Zoals alle bouwformules heeft sleutel-op-de-deur bouwen zijn specifieke voor- en nadelen. Aan jou om af te wegen welke aspecten hier het zwaarst doorwegen.

Voordelen

 • Tijdsbestek
      o De firma neemt je al het administratieve werk uit handen
      o De bouwtermijn is vrij kort. Er verlopen gemiddeld 6 à 7 maanden tussen de eerste spadesteek en een instapklare woning
 • Begeleiding
      o Je wordt begeleidt door ervaren adviseurs die voldoende op de hoogte zijn van de materialen en technieken die worden
         toegepast
      o Iedere woning wordt door een werfleider gecoördineerd. Hij staat in voor het vlot verloop van de werken en controleert de
         eventuele onderaannemers
      o Bij heel wat firma’s heb je één aanspreekpunt bij wie je met al je vragen terecht kan
 • In het contract wordt een totaalprijs vastgelegd. Hier wordt enkel van afgeweken in het geval van meerwerken
 • Een architect begeleidt je in het ontwerp van jouw woning. Dit kan op basis van typeplannen of volledig op maat van jouw wensen. - De sleutel-op-de-deurfirma’s beschikken over een kijkwoning, hebben heel wat documentatiemateriaal of stellen referentielijsten
   ter beschikking. Op die manier kan je je grondig informeren over hun mogelijkheden en manier van werken
 • De sleutel-op-de-deurbedrijven hebben ook als geen ander een kijk op de nieuwste trends in het bouwen en kunnen die dus al
    heel snel aanbieden.

Nadelen

 • De snelle bouwtermijnen betekenen ook dat de betalingen voor de verschillende fases elkaar snel zullen opvolgen
 • Meestal is sleutel-op-de-deur bouwen duurder dan het bouwen met één of meerdere aannemers.


De bouwadviseur

Daar waar je tot voor enkele jaren in de eerste contacten met een sleutel-op-de-deurfirma steevast werd begeleid door een verkoper, mag je nu rekenen op adviezen van bouwadviseurs. Hun voornaamste taak blijft natuurlijk het ‘verkopen’ van de woning, maar ze zijn goed geïnformeerd.

 • Is op de hoogte van alle stappen in het bouwproces
 • Heeft een goede kennis van de materialen en technieken
 • Volgt regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het bouwproces


De rol van de architect

De architect verbonden aan een sleutel-op-de-deurfirma werd altijd kwalijk bekeken. In zijn werk zou hij zich beperken tot het bijsturen van typeplannen en ook zijn taak als vertrouwenspersoon zou hij niet naar behoren kunnen opnemen, aangezien hij in die rol vaak tegenover zijn broodheer komt te staan.

Dat ligt vandaag echter heel anders in de sleutel-op-de-deursector. Sommige bedrijven werken met onafhankelijke architecten die ze aantrekken voor bepaalde opdrachten. De architect is dan niet vast aan het bedrijf verbonden en kan autonoom zijn volledige taak van architect opnemen.

De architect – autonoom of verbonden aan de bouwfirma – moet ook de werfcontrole voor zijn of haar rekening nemen. Wees je ervan bewust dat de architect afhankelijk blijft van de bouwfirma. Het kan dus zinvol zijn om een eigen vertrouwenspersoon in te schakelen.
Het is echter wel zo dat rechtgeaarde aannemers er voor zullen zorgen dat hun gerealiseerde projecten in orde zijn. Een slechte referentie is immers de slechtst denkbare reclame.

Bron: Habitos