Waar vandaan: Immo & bouwen > Bouwen > Bouwformules

Staalbouw

Staalbouw is een favoriete bouwmethode voor industriële gebouwen. De laatste jaren vindt het materiaal meer en meer ingang in de particuliere woningbouw.

  • De geprefabriceerde stalen delen garanderen een korte bouwtijd
  • Het stalen skelet biedt de stabiliteit van de woning. Hierrond worden de buitenmuren geplaatst. Intern is er een grote flexibiliteit naar inrichting
  • Deze techniek is ook dankbaar voor een snelle uitbreiding van een gebouw
  • De staalconstructie is niet noodzakelijk zichtbaar aan de buitenzijde
  • Opteer voor een architect met de nodige ervaring wanneer je een staalbouw woning kiest

Bron: Habitos