Waar vandaan: Interieur en inrichting > Domotica > Wat?

Wat is domotica?

Domotica = elektronica in huis. ‘Domus’ (Latijn voor huis) en ‘elektronica’ werden verenigd in één nieuw begrip: domotica. (bron: VEI)
Definitie van domotica: “Domotica is het geïntegreerd systeem dat alle elektrische toestellen in de woning bedient en beheert, met als doel een verhoging van het comfort, de flexibiliteit, de communicatie, de veiligheid en het rationeel energiegebruik. (bron: VEI)

Voordelen
- in het algemeen: verhoogt het woon- en leefcomfort
- Flexibel: is op ieder moment aanpasbaar aan nieuwe noden zonder in nieuwe bedrading te voorzien. Voor uitbreidingen is dit wel nodig.
- Veiligheid: door Veiligheid: door middel van programmatie kunnen tal van veiligheidsvoorzieningen worden ingebouwd, bv. Aanwezigheidssimulatie of knipperen van verlichting bij inbraak, enz…
Ook problemen met de elektriciteit of gas kunnen worden gedetecteerd en gemeld.
- Rationeel energieverbruik: domotica houdt rekening met de af- of aanwezigheid van de bewoners om de gekoppelde installaties te sturen
- Communicatie: domotica kan van op afstand worden bediend, maar kan tegelijkertijd de communicatiemogelijkheden in huis optimaliseren

Systemen
- Momenteel zijn er verschillende systemen van verschillende fabrikanten op de markt
- Door het toenemend gebruik van domotica groeit evenwel de behoefte aan één standaard
- Heel wat fabrikanten bieden hier nu al een oplossing door een ‘vertaler’ in te bouwen die de eigen standaard omzet naar een andere. Dit laat toe componenten te gebruiken die een andere standaard gebruiken.

Geïntegreerd systeem
- Verschillende elektrische gebruikers zijn met elkaar verbonden
- Eén bedieningspaneel of afstandsbediening volstaat om meerdere toestellen te bedienen

Centraal of decentraal systeem
- Centraal: alle intelligentie bevindt zich in één centrale eenheid. Dit maakt dat de uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn tot het aantal in- en output modules. Wanneer iets mis is met deze centrale eenheid, bestaat het risico dat alle geïntegreerde toepassingen buiten dienst zijn
- Decentraal: Elk element in het systeem bezit zijn eigen intelligentie. Bij een decentraal systeem is de startkost iets lager, maar de uitbreidingskost hoger. Een gedecentraliseerd systeem is meestal makkelijk uitbreidbaar.

Bron: Habitos