Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Computer - Bloggen

De gewenste mailgroep: Computer - Bloggen

Naam: Computer - Bloggen
Beschrijving: In deze mailgroep kunnen mensen met elkaar communiceren over het bloggen. Leer bloggen, geef elkaar tips, los elkaars problemen op, laat je eigen kunstwerkje zien, enz. Alles in verband met bloggen is hier welkom!
Gemiddeld: 1 e-mails per dag in mailgroep Computer - Bloggen (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.