Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Genealogie

De gewenste mailgroep: Genealogie

Naam: Genealogie
Beschrijving: Deze mailgroep is voor de mensen die zich bezig houden met genealogie, zodat ze elkaar kunnen helpen met zoeken naar voorouders.
Gemiddeld: 1 e-mails per dag in mailgroep Genealogie (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.