Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Hand in hand

De gewenste mailgroep: Hand in hand

Naam: Hand in hand
Beschrijving: Ieder is vrij te schrijven wat je wilt, poŽzie, associatieve teksten, uit het leven gegrepen korte of lange verhalen, het kan en mag allemaal. De klemtoon ligt wel op creatief schrijven. Er kan ook een gezamenlijk thema door de leden aangereikt worden, maar ieder met zijn eigen verhaal, al dan niet fictief. Daarop kan worden gereageerd, we stimuleren en enthousiasmeren elkaar. Hand in hand in een gezellige schrijversgroep.
Gemiddeld: 15 e-mails per dag in mailgroep Hand in hand (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.