Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Hand in hand

De gewenste mailgroep: Hand in hand

Naam: Hand in hand
Beschrijving: In deze mailgroep gaan proza en pozie hand in hand. Wij werken niet met thema's. Alle onderwerpen bij verhalen en gedichten kunnen aan bod komen en rijmen hoeft niet, al is het natuurlijk mooi en niet verboden. Creativiteit en inhoud primeren op grammatica en een schrijffoutje kan af en toe over het hoofd gezien worden. Wij hebben respect voor elkeen in onze groep, aarzel dus niet je te uiten in wat je graag doet: schrijven! Alle werken blijven jouw eigendom.
Gemiddeld: 15 e-mails per dag in mailgroep Hand in hand (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.