PLAGIAAT 1 tot in de absurde macht - het is herfst en het wintert -

Willekeurige Post
PLAGIAAT 1 tot in de absurde macht – het is herfst en het wintert -

Aanslag op het woord ODE aan de eerste versregel1
van
Felix Timmermans……… De HERFST blaast op den hoorn, het wierookt in het woud
Werumeus Buning……… de geur van diepe bossen na de regen
Guido Gezelle…………….. O krinklende winklende waterding
P.C.Hooft………….………… Mijn lief, mijn lief, mijn lief.' Zo sprak mijn lief mij toe.
Alice Nahon ……………….. Ik heb de liefde liefgehad
C.J.Kelk………………………. Eens viel mij het gevoel te beurt,
Hendrik Marsman……… groot en meeslepend wil ik leven !
Hans Andreus……………. Waarom is het dat de liefde zo is ?
Paul Snoek…………….…… Luister want ik lieg niet als ik lieg.
Willem Kloos……….…….. Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten
Michel van der Plas…… Als ik koning was en rijk en machtig,
M.Vasalis…………….…….. in de oudste lagen van mijn ziel.
Maarten Toonder…….... “Een heer van stand” strooit graag een glimlach om zich heen
Ben Cami……………….…… Waarom glmlacht gij gelijk zij die niet liefhebben ?
Hendrik Marsma …….. De zon en de zee springen bliksemend open.
Paul van Ostaijen………. Onder de maan schuift de lange rivier
Andries Poppe…………… Ik sta met mijn hart in de ene en mijn hoofd in de andere hand
Alice Nahon ………./…….. ‘T is goed in t eigen hart te kijken nog even voor het slapen gaan.
Bertus Aafjes……….……. Wat is de zin van ons verblijf op aarde ?
Herwig Hensen…….……. Dit is een voze wereld van geweld,
Remco Campert…….….. verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden
Leo Vroman ……………… Ach, laten wij geen ogenblik bederven.
Jos Vandeloo………….…. Er stond een man te sterven, gewoon te sterven
Jan Greshoff………….….. Hier zit ik neer, wat moe en wacht geduldig,
Gerard Den Brabander.. nu weet ik nauwelijks meer wat ik hier moet
Gaston Burssens………. Misschien is ’t goed te sterven in de herfst,
Hendrik De Vries…….…. heimelijk, achter haag en bomenrij
Jac.van Hattum…………. Straks is dit allemaal voorbij.
Bertus Aafjes…………….. Er rest mij niets meer dan mijn lied te zingen.
Jan van Nijlen……………. De mens is eenzaam tot en met zijn dood.
Adriaan Roland Holst… wees altijd zacht voor hen die eenzaam staan
Raf.Verhulst ………………. De VRIEZEMAN kwam vannacht in het land.
Plagiaat gepleegd door
rdckx 15 05 2018………. én vele versregels maken een gedicht

Lees mij als één nieuw gedicht, eerbetoon aan alle vervlogen woorden van gedichten lang geleden geschreven door bevlogen dichters in een roes van eeuwigheid, woorden in de wind verspreid nu en dan weer opgepikt door zoekende zielen.
tIk elke versregel apart in op internet, en ontdek de dichter

Deel dit met vrienden

Reacties (0)

Voeg commentaar toe