POZIE - poessie poessie -

Willekeurige Post
POZIE – poessie poessie –

Pssss poessie, poessie …poessie miauw
Hoe lok je een kat of een kater ?
.… nee laten we dat maar voor later.

Hoe lok je een mns naar POZIE,
met .. pozie, pozie, …. pozie ?
Hoe kan je zijn hart raken,
de snaren van zijn ziel betokkelen,
als de hersenen muurvast blokkeren
om het verstand te laten domineren ?

Door opnieuw en steeds weer te proberen
de rede door n met gevoel te overstijgen.
Door veel zuchten, zwoegen en hijgen
zoveel letters en woorden te sprokkelen,
opdat misschien ooit een idee, een gedachte
in een gedicht, die muur doet afbrokkelen.

En dan, …. de gaten ... ongedicht ... laten,
zodat hersenschimmen kunnen ontsnappen
aan de harteloze soldaten van het verstand,
en dolende zoekende, smachtende zielen
in het voorgeborchte van een mensenhart
hun verstand kunnen verliezen in … POZIE…

Psssss pozie, pozie…..pozie wauw
Hier heb je enkele woorden in brokjes,
mijn ha-rt, mijn zi-el voor jouw VERS-tand.

rdckx 09 09 2018
In deze hectische tijden is het moeilijk nog tot bezinning te komen of je hart te laten beroeren door ... pozie.

Deel dit met vrienden

Reacties (0)

Voeg commentaar toe