Waar vandaan: Dossier Energie> FAQ Energie

Veel gestelde vragen rond Energie

Wat moet ik doen bij een storing of stroompanne?

Stroompannes of storingen worden niet veroorzaakt door uw energieleverancier en vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerders van het midden- en laagspanningsnet: de distributienetbeheerder (dit is uw huidige intercommunale). Hebt u een panne, dan kan u contact opnemen met uw distributienetbeheerder . Die zal snel en vakkundig ingrijpen om het probleem op te lossen.

Wat betekent kW, kWh en kVA eigenlijk?

Hoeveel energie een bepaald elektrisch toestel per tijdseenheid verbruikt, wordt uitgedrukt in kW (kilowatt). Deze grootheid heet "Vermogen". Een doorsnee haardroger heeft bijvoorbeeld een vermogen van 1000 W (watt), wat gelijk is aan één kW (kilowatt).
 kWh of kilowattuur is een eenheid die een hoeveelheid energie uitdrukt. Als u de haardroger uit het voorbeeld hierboven gedurende één uur laat werken op vol vermogen, heeft hij 1000 wattuur (of één kilowattuur) energie verbruikt. Laat u hem een half uurtje werken op vol vermogen, dan heeft hij een halve kilowattuur verbruikt.
 kVA of kilovoltampère is een eenheid die iets zegt over de grootte van een elektrische installatie of een toestel. Die grootte wordt in VA (voltampere) of kVA (kilovoltampere) uitgedrukt. In huishoudelijke toepassingen wordt het aantal kVA en het aantal kW bij benadering gelijk genomen. De meeste huishoudelijke aansluitingen zijn minder zwaar dan 10 kVA.

Voorlopig is er geen aardgas in onze straat. Kan mijn energieleverancier daar iets aan veranderen?

In de vrijgemaakte energiemarkt blijft uw intercommunale verantwoordelijk voor het net. De energieleverancier op zijn beurt is een energieleverancier die van het netwerk van de intercommunale gebruik maakt om bij u energie te leveren. Voor al uw vragen omtrent uitbreidingen van het aardgasnet kan uw intercommunale u dus het best verder helpen.

Wat moet ik doen als ik gaslucht ruik?

Als u in huis een gaslucht ruikt, zet dan eerst een raam open en zorg voor voldoende frisse lucht. Maak geen open vuur, doof sigaretten en doe zeker het licht niet aan. Kijk of het gasfornuis aanstaat zonder vlam. Controleer de waakvlam van andere apparaten zoals gashaard of gasgeiser. Deze apparaten horen automatisch uit te schakelen bij een storing. Als de gaslucht uit de buurt van de hoofdkraan komt, draai dan direct de hoofdkraan dicht en bel de storingsdienst van uw intercommunale.

Wat moet ik doen bij een storing of stroompanne?

Stroompannes of storingen worden niet veroorzaakt door uw energieleverancier, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerders van het midden- en laagspanningsnet: de distributienetbeheerder (dit is uw huidige intercommunale). Heeft u een panne, dan kan u contact opnemen met uw distributienetbeheerder. Die zal snel en vakkundig ingrijpen om het probleem op te lossen.

Ben ik vrij om naar een andere leverancier te switchen?

Sedert 1 juli 2003 zijn alle gezinnen en bedrijven in Vlaanderen vrij hun energieleverancier te kiezen. Ook alle professionele klanten in Brussel en Wallonië zijn vrij sedert 1 juli 2004. Hebt u sindsdien nooit een energiecontract getekend, en nooit via het internet of de telefoon een overeenkomst gesloten met een andere energieleverancier, dan bent u vrij om te switchen naar een andere leverancier.

Hebt u wél een overeenkomst gesloten, dan moet u eventueel rekening houden met de opzegvoorwaarden. Om klant te worden bij een andere energieleverancier hoeft u niet te wachten tot wanneer uw huidig contract afgelopen is: dit kan reeds vanaf 5 maanden voor de afloop hiervan.

Moet ik mijn installatie veranderen als ik een nieuwe leverancier kies? Komen er andere kabels? Wordt mijn gasleiding aangepast? Veranderen de meters?

De overstap naar een nieuwe leverancier heeft helemaal geen gevolgen voor uw aansluitingen of kabels of welke technische installatie dan ook. Het enige wat u moet doen om naar een andere leverancier over te stappen is een nieuw leveringscontract afsluiten.

Wat is groene stroom?

Groene en duurzame stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon, water en biomassa. Een groot voordeel van duurzaam opgewekte elektriciteit is dat zon, wind en water er altijd zullen zijn en dit in tegenstelling tot de traditionele energiebronnen als steenkool of aardgas. Bij de productie van deze elektriciteit komt er netto geen CO2 vrij of wordt er geen kernafval geproduceerd. Hierdoor wordt bijgedragen aan de vermindering van het broeikaseffect.

Heeft overstappen naar groene stroom gevolgen voor mijn aansluitingen en installaties?

Overstappen naar groene stroom kost u geen moeite. Uw aansluitingen en installaties blijven onveranderd en u krijgt elektriciteit zoals u gewoon bent. Als eindafnemer merkt u in de praktijk geen verschil tussen duurzame en conventionele stroom. De stroom is identiek. Alleen de manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt, is verschillend.

Wordt mijn groene stroom morgen niet plots duurder?

Dit is afhankelijk van de leverancier.

Zijn er nog nuttige sites die ik kan bezoeken?

Enkele nuttige sites kunnen zijn:


Bron: Nuon