Voor gehandicapten

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Wie betaalt uw zorg? > Voor gehandicapten

Voor gehandicapten

INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING
Een inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid aan mensen die door een handicap of ziekte niet meer in staat zijn meer dan een derde te verdienen van wat een gezond persoon verdient.

Voorwaarden:

  • Leeftijd: tussen de 21 en 65 jaar
  • Gedomicilieerd in België en hier ook werkelijk verblijven
  • Inkomen onder een bepaalde inkomensgrens

Aanvragen:
De aanvraag wordt ingediend door de persoon in kwestie of zijn vertegenwoordiger bij het bestuur van zijn gemeente. De nodige formulieren zijn tevens bij de gemeente of het OCMW te verkrijgen.

Tussenkomst:    
  Bedrag per maand* Bedrag per jaar *
Categorie A (samenwonende met familieleden) 524 euro 6.288,02 euro
Catergorie B (alleenstaande) 786 euro 9.432,03 euro
Categorie C (huwelijk/samenwonen of kind ten laste) 1.048 euro 12.576,04 euro
* Maximale bedragen vanaf 1 februari 2012 aan de index gebonden

 

Voor verder informatie:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel: 0800/987 99
Fax: 02/509 81 85
e-mail: handin@minsoc.fed.be
website: www.handicap.fgov.be

 

INTEGRATIETEGEMOETKOMING
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap, die door toedoen van een vermindering van hun zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben.

Voorwaarden:

  • Leeftijd: tussen de 21 en 65 jaar
  • Gedomicilieerd in België en hier ook werkelijk verblijven
  • Inkomen onder een bepaalde inkomensgrens

Aanvragen:
De aanvraag wordt ingediend door de persoon in kwestie of zijn vertegenwoordiger bij het bestuur van zijn gemeente. De nodige formulieren zijn tevens bij de gemeente of het OCMW te verkrijgen.

Tussenkomst:    
  Bedrag per maand * Bedrag per jaar *
Categorie 1 (7-8 punten) 93,85 euro 1.126,21 euro
Categorie 2 (9-11 punten) 319,81 euro 3.837,68 euro
Categorie 3 (12-14 punten) 511,01 euro 6.132,14 euro
Categorie 4 (15-16 punten) 744,48 euro 8.933,76 euro
Categorie 5 (17-18 punten) 844,57 euro 10.134,79 euro
* Maximale bedragen vanaf 1 februari 2012 aan de index gebonden

 

Voor verder informatie:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel: 0800/987 99  - Fax: 02/509 81 85
e-mail: handin@minsoc.fed.be
website: www.handicap.fgov.be

 

Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Dossier Wie betaalt uw zorg?

Ander wonen & zorg

Gesponsorde links

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.