Voor ouderen

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Wie betaalt uw zorg? > Voor ouderen

Voor ouderen

HULP AAN OUDEREN
Hulp aan ouderen wordt toegekend aan personen ouder dan 65 jaar die in hun zelfredzaamheid beperkingen ondervinden

Voorwaarden

  • Leeftijd: minimum 65 jaar
  • Gedomicilieerd in België en hier ook werkelijk verblijven
  • Recht hebben op: een rust- of overlevingspensioen/inkomensgarantie voor ouderen

Aanvragen
De aanvraag wordt ingediend door de persoon in kwestie of zijn vertegenwoordiger bij het bestuur van zijn gemeente. De nodige formulieren zijn tevens bij de gemeente of het OCMW te verkrijgen.

Tussenkomst:    
  Bedrag per maand * Bedrag per jaar *
Categorie 1 (7-8 punten) 80,20 euro 962,41 euro
Categorie 2 (9-11 punten) 306,15 euro 3.673,75 euro
Categorie 3 (12-14 punten) 372,22 euro 4.466,68 euro
Categorie 4 (15-16 punten) 438,28 euro 5.259,39 euro
Categorie 5 (17-18 punten) 538,37 euro 6.460,42 euro
* Maximale bedragen vanaf 1 februari 2012 aan de index gebonden

 

Voor verder informatie:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel: 0800/987 99  - Fax: 02/509 81 85
e-mail: handin@minsoc.fed.be
website: www.handicap.fgov.be


INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN

Sinds 2001 is dit de benaming van het voegere gewaarborgd inkomen. Deze inkomensgarantie voor ouderen wordt uitgekeerd aan bejaarden die over onvoldoende financiële middelen beschikken.

Voorwaarden

  • Leeftijd: minimum 65 jaar
  • Gedomicilieerd in België en hier ook werkelijk verblijven

Aanvragen
Een aanvraag om een IGO te bekomen kan men indienen via het gemeentebestuur van de gemeente waar de betrokkene woont of bij de rijksdienst voor pensioenen (regionaal kantoor). Online kan ook op www.pensioenaanvraag.be

Tussenkomst:
Datum Basisbedrag Verhoogd basisbedrag
01/09/2010 7.330,63 euro 10.995.95 euro

 

Voor verder informatie:

Rijksdienst voor Pensioenen
Zuidertoren
1060 Brussel
Tel: 0800/502 46 of 02/529 30 02
e-mail: info@rvonp.fgov.be     
website: www.onprvp.fgov.be

 

Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Dossier Wie betaalt uw zorg?

Ander wonen & zorg

Gesponsorde links

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.