Voor kinderen

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Wie betaalt uw zorg? > Voor kinderen

Voor kinderen

Kinderen van 0 tot 21 jaar kunnen in de regeling voor werknemers een toeslag krijgen op hun kinderbijslag.

Zij kunnen dit krijgen wanneer ze door het ministerie van Sociale Zaken erkend zijn als gehandicapt.

Deze handicap moet voldoen aan de volgende voorwaarden: het kind moet ten minste 4 punten behalen op pijler 1 of ten minste 6 punten op de drie pijlers van de evaluatieschaal.

  • Pijler 1 = lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van de handicap
  • Pijler 2 = de gevolgen voor de deelname aan het dagelijkse leven
  • Pijler 3 = de gevolgen voor het gezin.

Deze evaluatieschaal kan steeds herzien worden wanneer er zich veranderingen voordoen in de gezondheidstoestand.

Bij het Ministerie van Sociale Zaken zij er twee systemen voor het toekennen van  de graad van de handicap:

Oud systeem:
handicap van ten minste 66% en een graad van zelfredzaamheid

  • van 0 tot 3 punten = 382,73 euro
  • van 4 tot 6 punten = 418,95 euro
  • van 7 tot 9 punten = 447,86 euro

Nieuwe systeem:
puntenaantal op de schaal van zelfredzaamheid

minder dan 6 punten (minstens 4 voor de eerste pijler) 74,60 euro
6-8 punten waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 99,36 euro
6 -8 punten waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 382,73 euro
9 – 11 punten waarvan minder dan 4 voor de eerste pijler 231,86 euro
9 – 11 punten waarvan minstens 4 voor de eerste pijler 382,73 euro
12 tot 14 punten 382,73 euro
15 tot 17 punten 435,19 euro
18 tot 20 punten 466,28 euro
meer dan 20 punten 497,36 euro

 

Voor verder informatie:

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Trierstraat 701040 Brussel 
0800/94 434 of 02/237 21 11
Email: Info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be 

 

Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Dossier Wie betaalt uw zorg?

Ander wonen & zorg

Gesponsorde links

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.