Waar vandaan: Advies > Financieel advies

Hoe vermijden om 2x successierechten te betalen op dezelfde centen?

Een gesprek over de erfenis wordt al gauw op de lange(re) baan geschoven. Het is een van die gebeurtenissen in ons leven waar we het liever niet over hebben. We zijn terughoudend en dat is begrijpelijk. Toch is een goede voorbereiding nodig om later niet voor verrassingen komen te staan. Iedereen weet best waar hij of zij aan toe is.

 

Uw vermogensoverdracht degelijk voorbereiden kan uw erfgenamen later namelijk heel wat kopzorgen besparen. In die moeilijke momenten is een vlotte afwikkeling van de erfenis immers meer dan welkom.

 

Uit het leven gegrepen

Een eenvoudig praktijkvoorbeeld maakt veel duidelijk. Jules en Georgette zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel en hebben twee kinderen. Hun vermogen bestaat uit een gezamenlijk aangekochte gezinswoning en een gezamenlijk opgebouwde effectenportefeuille.

 

Gezinswoning: Vruchtgebruik voor de langstlevende, blote eigendom voor de kinderen

Na het overlijden van Jules komt zijn helft van de gezinswoning toe aan de kinderen in blote eigendom. Georgette erft het vruchtgebruik. De kinderen zullen successierechten betalen op hun blote eigendom, maar Georgette moet geen successierechten betalen op haar vruchtgebruik. In Vlaanderen is de langstlevende echtgenoot immers vrijgesteld van successierechten voor wat betreft de gezinswoning.

De opsplitsing tussen blote eigendom en vruchtgebruik voor de gezinswoning wordt automatisch verwerkt door het kadaster.

 

Effectenportefeuilles: een ietwat ander verhaal

Ook hier komt de helft van de effectenportefeuille toe aan de kinderen in blote eigendom en het vruchtgebruik aan de langstlevende partner.

Deze opsplitsing van de effectenportefeuille in blote eigendom en vruchtgebruik is evenwel geen automatisme. Georgette en de kinderen krijgen van de notaris of de fiscus een akte of attest van erfopvolging. Dat document somt op wie de erfgenamen zijn. Hiermee kunnen de erfgenamen de bank opdracht geven om Jules zijn helft van de effectenportefeuille over te zetten op naam van de kinderen, met vruchtgebruik voor Georgette. De overboeking gebeurt meestal op één rekening van de blote eigenaars (in onverdeeldheid). De vruchten (intresten en dividenden) komen op een rekening op naam van Georgette terecht.

Als de erfgenamen op dat moment uit onwetendheid of bij vergetelheid alles laten zoals het is, blijft de hele effectenportefeuille op naam van Georgette staan. De gevolgen op de later te betalen successierechten bij haar overlijden zijn niet gering.

 

Wat als ook de langstlevende partner komt te overlijden

Als de erfgenamen bij het overlijden van Jules alles laten zoals het is, dan betalen de kinderen bij het overlijden van Georgette in principe successierechten op de ganse effectenportefeuille. Ze betalen in dat geval dus opnieuw – een tweede keer – successierechten op Jules zijn helft.

 

Als de effectenportefeuille na het overlijden van Jules voor zijn helft correct werd opgedeeld in blote eigendom voor de kinderen en vruchtgebruik voor Georgette, dan betalen de kinderen  bij het overlijden van Georgette enkel nog successierechten op het deel van Georgette. In dit geval geldt dus eenzelfde situatie als voor de gezinswoning. Als Georgette later overlijdt, dooft haar vruchtgebruik op de nalatenschap van Jules uit, zonder successierechten voor haar erfgenamen. De blote eigendom op de erfenis van Jules wordt automatisch omgezet in volle eigendom voor de kinderen.

 

Degelijke voorbereiding bespaart je van onaangename verrassingen

Het belang van het correct opzetten van rekeningen in blote eigendom (kinderen) en vruchtgebruik (langstlevende echtgenoot) na een eerste overlijden, kan dus niet genoeg benadrukt worden.

 

Contacteer gerust je KBC-bankkantoor als je meer wilt weten over dit onderwerp.


Meer vragen & advies >> Archief.In samenwerking met :