Waar vandaan: Mobiliteit > Parkeerschijf

Parkeerschijf

Wanneer moet ik de schijf gebruiken ?

a) In een blauwe zone:

 • Van maandag tot zaterdag, tussen 9 uur en 18 uur, indien er geen vermeldingen zijn aangebracht op het verkeersbord.
 • Als er een opschrift of een onderbord de dag van de week vermeldt, dan moet ik de schijf die dag gebruiken tussen 9 uur en 18 uur.
 • Als een opschrift of een onderbord bepaalde uren vermeldt, dan moet ik de schijf tijdens die uren gebruiken, van maandag tot zaterdag.
 • Als een opschrift of een onderbord een dag van de week en bepaalde uren vermeldt, dan moet ik de schijf enkel die dag en tijdens die uren gebruiken.

b) Wanneer de parkeermeter of de parkeerautomaat buiten gebruik is.

Hoe moet ik de schijf gebruiken ?

 • De schijf moet achter de voorruit worden aangebracht, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, en mag geen reclame of andere inscripties op de voorzijde bevatten.
 • Ik moet de pijl van de parkeerschijf op het streepje plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst.
 • Ik mag maximaal 2 uur parkeren te rekenen vanaf het uur dat ik heb aangeduid op de parkeerschijf, behalve indien een opschrift of een onderbord een kortere maximale parkeertijd oplegt.

Wie moet de schijf niet gebruiken ?

 • Alle voertuigen die geen auto’s zijn (b.v. motorfietsen...).
 • De voertuigen gebruikt door personen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht.
 • De bewoners in het bezit van een bewonerskaart, op voorwaarde dat de signalisatie duidelijk de tekst « uitgezonderd bewoners » vermeldt.

Juridische aspecten

De achterzijde van de schijf mag aan de persoonlijke behoeften worden aangepast door een logo, reclame...

De inbreuken op de blauwe zones zullen niet meer strafrechtelijk worden vervolgd. De gemeenten zullen bijgevolg een retributiereglement moeten
aannemen.

Zoals elke maatregel die een verplichting, een beperking of een verbod inhoudt voor de weggebruiker, moet voor het invoeren van een blauwe
zone een aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer opgemaakt worden.

Waar kan men een schijf verkrijgen ?

 • Winkels voor autotoebehoren
 • Benzinestations
 • Verzekeraars
 • Krantenwinkels
 • Grootwarenhuizen
 • Rijscholen
 • Verenigingen van handelaars

Wat is de juiste wettekst?

Elke bestuurder die, op een werkdag, of op de dagen vermeld op de signalisatie, een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet
op de binnenkant van de voorruit, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeersweze
n”. (Art. 27.1.1. van het verkeersreglement)

Hoe ziet de parkeerschijf eruit?

Bron: FOD Mobiliteit