Waar vandaan: Mobiliteit > Weertypes / Wintertypes

Weertypes / Wintertypes

Voor de diensten van Bruggen en Wegen worden wintertypes kenbaar gemaakt. Deze stellen die diensten in staat om te bepalen wanneer,  hoeveel strooizout er waar moet gestrooid worden. De verspreiding van de wintertypes via radio en tv (dienstig voor de gemeentelijke strooidiensten) zorgden er voor dat in de loop der jaren het wintertype een  indicatie is geworden voor iedereen om te weten welke wintertoestand we mochten verwachten op gebied van verkeer. Intussen werden de klassieke lettercodes vervangen door een kleurcode :

Type

Omschrijving

GROEN
Géén wintertoestand
GEEL
Kans op lichte wintertoestand
      - kans op sporadische vorming van enkele rijmplekken
      - kans op lichte sneeuwval zonder betekenis
      - kans op vorming van enkele geïsoleerde, aanvriezende mistbanken
ORANJE
Ochtendkoude, risico op vorming van rijm of ijzel, eventueel sneeuwval
      - kans op vorming van rijm- of ijsplekken
      - kans op lichte sneeuwval
      - kans op aanvriezende mist
ROOD
Rijm en ijzel 's ochtends, risico op ijzel 's nachts
- grote kans op sneeuwval of op ijzel die het verkeer in belangrijke mate kunnen hinderen

 

Vroegere weertypes

In oude teksten of boeken kunnen nog de oude weertypes vermeld staan. Hieronder staat de tabel.
Merk op dat deze NIET meer gebruikt worden in moderne berichtgeving.

Type (oud)

Omschrijving (oude)

A
Zacht weer
B
Winters weer zonder gevaar voor het verkeer
C1
Ochtendkoude, risico op vorming van rijm of ijzel, eventueel sneeuwval
C2
Rijm en ijzel 's ochtends, risico op ijzel 's nachts
D
Beperkt gevaar voor het verkeer; aanvriezende mist, rijm en ijzel over het hele wegennet
E
Gevaar voor het verkeer; aanhoudend winterse omstandigheden
F
Streng of hardnekkig winterweer; risico op ernstige verstoringen van de economie
G
Uitzonderlijke, onvoorziene omstandigheden van korte duur, onmiddellijke interventie is nodig