Waar vandaan: Geld & Werk > AOW > AOW en het buitenland

AOW en het buitenland

U bent nog geen 65 jaar
De verzekering houdt meestal op wanneer u buiten Nederland gaat wonen en/of werken. Dit betekent dat u straks minder AOW-pensioen ontvangt. Voor elk jaar dat u niet verzekerd bent, wordt het AOW-pensioen met twee procent gekort.
U kunt dit voorkomen door een vrijwillige verzekering af te sluiten.

U bent al 65 jaar (geweest)
Mogelijkheden om AOW-pensioen mee te nemen naar het buitenland zijn beperkt. Dat is het gevolg van de wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) die sinds 1 januari 2000 geldt.
Geen beperking geldt voor EU/EER-landen, de Nederlandse Antillen, Aruba en verdragslanden. Alleen naar deze landen kunt u het hele opgebouwde AOW-pensioen meenemen. Wie in een niet-verdragsland gaat wonen, krijgt alleen het bedrag van het AOW-pensioen voor een gehuwde (zonder toeslag) uitbetaald.
Met wonen wordt gelijkgesteld langer dan drie maanden verblijven in een land.


Bron: Sociale Verzekeringsbank (SVB)