Waar vandaan: Geld & Werk > AOW > Wat is het AOW?

Wat is het AOW?

 

De Algemene Ouderdomswet wordt door veel Nederlanders gezien als een belangrijke sociale voorziening. De AOW is een zogenaamde volksverzekering en is bedoeld als bodemvoorziening. Elke Nederlandse ingezetene die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft er in principe recht op. De AOW wordt gefinancierd vanuit een omslagstelsel. Geld dat binnen komt gaat er meteen weer uit en dat betekent dat er geen reserves zijn om de uitkeringen te doen. De premies zijn schrikbarend hoog. Maar liefst 17,9 % betaal je aan AOW-premies over de eerste schijf en dat betekent ongeveer € 4.855,00 per jaar aan premie! Zou je dit bij een verzekeraar plaatsen dan zou je een eeuwigdurende uitkering kunnen aankopen die vele malen hoger zou zijn als de huidige AOW-uitkering. Er wordt berekend hoeveel geld er nodig is en dit wordt door het aantal werkenden gedeeld. Dus hoe meer ouderen er komen, hoe meer geld er nodig is om de uitkeringen te verstrekken.

Bron: Sociale Verzekeringsbank (SVB)