Waar vandaan: Geld & Werk > AOW > Wie heeft recht op AOW?

Wie heeft recht op AOW?

Als u tussen uw 15e en 65e jaar altijd in Nederland gewoond en/of gewerkt hebt, bent u doorgaans altijd verzekerd geweest.
U komt dan in aanmerking voor een volledig AOW-pensioen.

Als u tussen uw 15e en 65e jaar één of meerdere perioden in het buitenland gewoond en/of gewerkt hebt, dan kan het zijn dat u recht hebt op een gedeelte van het volledige AOW-pensioen.

 

Bron: Sociale Verzekeringsbank (SVB)