Waar vandaan: Geld & Werk > Pensioen > Hoeveel bijverdienen naast pensioen?

Hoeveel bijverdienen naast pensioen?

Gepensioneerden die niet rondkomen met hun pensioen komen wel eens in de verleiding om daarnaast ook nog wat bij te verdienen. Maar pas op, want dat kan u duur te staan komen.
Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen naast zijn of haar pensioen zonder het risico te lopen het wettelijk pensioen te moeten teruggeven?

Dat hangt in belangrijke mate af van het soort van inkomsten dat u als gepensioneerde bijverdient. Sommige inkomsten moet u beperken, andere mag u a volonté bijverdienen. Beroepsinkomsten uit arbeid moet u als gepensioneerde sterk aan banden leggen. Dat zijn: wedden en lonen, bezoldigingen van bedrijfsleiders, bedrijfswinsten en baten uit een vrij beroep en alle inkomsten uit om het even welke andere winstgevende bezigheid (bijvoorbeeld als zelfstandige). Andere inkomsten mag u echter onbeperkt bijverdienen zonder het risico te lopen uw pensioen kwijt te spelen. Zo mag u bijvoorbeeld ongelimiteerd winsten en baten ontvangen die verband houden met een vroeger uitgeoefende zelfstandige activiteit. Het schoolvoorbeeld hiervoor is de gepensioneerde verzekeringsmakelaar die nog commissie ontvangt voor vroeger afgesloten contracten terwijl hij het volledige beheer van zijn verzekeringsportefeuille heeft overgedragen.

En ook op de inkomsten uit onroerende goederen, kapitalen en roerende goederen staat geen beperking. Dat zijn onder andere beleggingsopbrengsten, interesten, ontvangen huurgelden, occasionele meerwaarden bij de verkoop van onroerende goederen. En tenslotte zijn er nog een reeks zogenaamde 'diverse inkomsten' die u onbeperkt mag ontvangen zonder uw pensioen in het gedrang te brengen.

Bijverdienen als werknemer

De grenzen voor bijverdiensten van een werknemer hebben betrekking op het brutojaarinkomen. Onder werknemer wordt verstaan: arbeider of bediende met een arbeidsovereenkomst of een persoon in een overheidsdienst of in een ander ambt.

U behoudt uw pensioen als uw bijverdiensten niet hoger zijn dan de volgende bedragen: *
Alleen overlevingspensioen EN jonger dan 65
- Met kinderlast 20 000 euro
- Zonder kinderlast 16 000 euro

Alleen overlevingspensioen vanaf 65
- Met kinderlast 20 860 euro
- Zonder kinderlast 17 149,20 euro

Uw pensioen wordt opgeschort vanaf de volgende bedragen:
Alleen overlevingspensioen EN jonger dan 65
- Met kinderlast 23 000 euro
- Zonder kinderlast 18 400 euro

Alleen overlevingspensioen vanaf 65
Met kinderlast 23 989 euro
Zonder kinderlast 19 721,58 euro

Uw pensioen wordt verminderd met een bepaald percentage
Als uw inkomsten tussen de bedragen in bovenstaande tabellen liggen, wordt berekend met welk percentage de benedengrens (eerste tabel) is overschreden. Uw overlevingspensioen wordt met datzelfde percentage verminderd voor het desbetreffende jaar.

 

Bijverdienen als zelfstandige

De grenzen voor bijverdiensten van een zelfstandige hebben betrekking op het netto belastbaar beroepsinkomen. Dat is het bruto belastbaar beroepsinkomen verminderd met de beroepskosten en met eventuele beroepsverliezen en rekening houdend met een mogelijke verliescompensatie tussen echtgenoten en met eventuele vervangingsinkomsten (die worden erbij geteld).
Als u gelijktijdig of achtereenvolgens bijverdient als werknemer en als zelfstandige, gelden de grenzen hieronder.

U behoudt uw pensioen als uw bijverdiensten niet hoger zijn dan de volgende bedragen:*
Alleen overlevingspensioen EN jonger dan 65
- Met kinderlast 16 000 euro
- Zonder kinderlast 12 800 euro

Alleen overlevingspensioen vanaf 65
Met kinderlast 16 687,98 euro
Zonder kinderlast 13 719,35 euro

Uw pensioen wordt opgeschort vanaf de volgende bedragen:
Alleen overlevingspensioen EN jonger dan 65
- Met kinderlast 18 400 euro
- Zonder kinderlast 14 720 euro

Alleen overlevingspensioen vanaf 65
Met kinderlast 19 191,18 euro
Zonder kinderlast 15 777,26 euro

Uw pensioen wordt verminderd met een bepaald percentage
Als uw inkomsten tussen de bedragen in bovenstaande tabellen liggen, wordt berekend met welk percentage de benedengrens (eerste tabel) is overschreden. Uw overlevingspensioen wordt met datzelfde percentage verminderd voor het desbetreffende jaar.

 

* Bedragen geldig op 01-01-2008.

Hebt u nog vragen?

KBCPraat er dan over met een medewerker van uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-agent. U kunt ook bellen naar het KBC-Telecenter op het nummer 078 152 153. Op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag en banksluitingsdagen van 9 tot 17 uur.
U kunt ook schrijven, faxen, mailen of surfen naar:
KBC-Telecenter, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen; Fax: 03 283 29 50; E-mail: kbc.telecenter@kbc.be; Website: www.kbc.be