Waar vandaan: Geld en Werk > Werk & Carrière > Thuiswerken: wat kan (niet)?

Thuiswerken: wat kan (niet)?

Thuiswerken: wat kan (niet)?

Op 22 november 2012 was het Nationale Thuiswerkdag, een initiatief om het thuiswerk in de kijker te zetten. Thuiswerken biedt heel wat voordelen: zo vindt meer dan 75 procent van de thuiswerkers dat ze thuis effectiever werken en dat hun werk-privébalans erdoor verbetert. Maar hoe zit het met de juridische kant van thuiswerken?

Voor een aantal specifieke vragen over thuiswerken gingen we te rade bij Françoise Leus, legal expert van hr-dienstverlener HDP-Partena.

"Wanneer men het over thuiswerk heeft, wordt doorgaans het telewerk bedoeld: een werknemer die op regelmatige basis in zijn eigen woonplaats of op een door hem gekozen locatie buiten de onderneming werkt en daarbij gebruik maakt van informatietechnologie zoals een computer", vertelt Françoise Leus. "Telewerk gebeurt steeds op vrijwillige basis. Noch de werkgever, noch de werknemer kunnen tot telewerk worden verplicht."

Moet er een kostenvergoeding worden betaald aan de telewerker?

"Indien de telewerker zijn eigen computer, internetaansluiting, telefoon, ... gebruikt, moet de werkgever deze kosten vergoeden. Het bedrag van de vergoeding moet in de bijlage bij de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. Alleszins kan maximaal 10 procent van het brutoloon van de telewerker als kostenvergoeding worden betaald, bovendien moet dit bedrag worden omgerekend naar het aantal uren dat de werknemer van thuis uit werkt."

Op welke dagen en uren mag de telewerker werken?

"De telewerker is niet onderworpen aan alle wettelijke bepalingen over de arbeidsduur. Zo mag de telewerker op zondag werken, kan hij overuren verrichten zonder dat hiervoor inhaalrust of een toeslag toegekend moet worden, mag hij na 20 uur 's avonds werken en moet hij de wettelijke bepalingen inzake pauzes en rusttijden niet naleven."

"Anderzijds is uitdrukkelijk voorzien dat de telewerker zijn werk organiseert binnen de arbeidsduur zoals die geldt in de onderneming. Dit betekent dat de wekelijkse contractuele arbeidsduur van de telewerker niet meer mag bedragen dan de wekelijkse arbeidsduur van de andere werknemers."

Lees ook:

Bron: Jobat.be