Waar vandaan: Geld en Werk > Werk & Carrière > Zo maakt geld wél gelukkig

Zo maakt geld wl gelukkig

Zo maakt geld wél gelukkig

'Als geld je niet gelukkig maakt, dan besteed je het waarschijnlijk niet goed' luidt de vertaalde titel van de gepubliceerde paper van onderzoekers Elisabeth Dunn (University of British Columbia), Daniel Gilbert (Harvard) en Timothy Wilson (University of Virginia). Maar wat moeten we volgens deze onderzoekers nu precies doen met ons geld, opdat we er gelukkig van kunnen worden?

De paper, waarin jaren onderzoek over het 'geld maakt (on)gelukkig'-onderwerp werd geanalyseerd, bemerkt dat geld mensen in staat stelt om dingen te doen die hen gelukkig maken. Maar helaas draagt geld toch niet altijd bij aan ons geluk. We geven immers vaak geld uit aan dingen waarvan we dnken dat ze ons gelukkig zullen maken, maar die dit in werkelijkheid niet doen. Hoe zorg je er dan toch voor dat geld je geluk maximaliseert? Volgens de resultaten van de paper volg je best de volgende stappen:

1. Koop ervaringen in plaats van dingen

Ervaringsgerichte aankopen blijken consumenten gelukkiger te maken dan materile goederen. In tegenstelling tot materile goederen, waarvan het plezier geleidelijk aan steeds afneemt, blijven ervaringen voor geluk zorgen, doordat we ze regelmatig in onze herinneringen kunnen oproepen.

2. Help anderen in plaats van jezelf

Geld uitgeven aan anderen leidt tot meer geluk dan wanneer we geld enkel spenderen aan onszelf. Geld besteden aan anderen heeft een krachtige impact op onze relaties en juist die relaties zijn van cruciaal belang voor ons geluk.

3. Koop veel kleine pleziertjes in plaats van slechts een paar grote

Volgens de paper worden we gelukkiger wanneer we ons geld uitgeven aan kleinere dingen, zoals pedicures, een kop koffie of een mooie sjaal, dan als we grotere zaken kopen, zoals sportwagens, droomvakanties etc. Zolang we de lotto niet winnen en ons geld niet aan de bomen groeit, kunnen we beter ons (eindige) financile middelen uitgeven aan frequente aankopen van kleine mooie dingen dan aan onregelmatige aankopen van grotere (en duurdere) zaken.

Lees ook:

Bron: Jobat.be