Waar vandaan: Immo & bouwen > Sanitair > Hergebruik regenwater

Hergebruik van regenwater

Wat zegt de wet?

 - Zie bouwvoorschriften > De hemelwaterput


De regenwaterput

- Keuze uit betonnen of kunststof modellen

- De betonnen tanks zijn duurzaam en zijn door hun gewicht minder gevoelig voor opwaartse druk van het grondwater

- De tank moet lichtdicht zijn om algenvorming tegen te gaan

- Je kan de tank ook zelf bouwen. Het is een tijdrovend karwei dat heel secuur dient te gebeuren. Zo moet je ervoor zorgen dat de tank aan alle zijdes goed gedicht is

- De overheid legt een minimum tankinhoud op in functie van de horizontale dakoppervlakte. Per 20 m² begonnen dakoppervlakte moet in een volume van 1 000 m³ worden voorzien. (zie tabel)

- Overdimensioneer de put niet, een hemelwaterput moet immers regelmatig (tweemaal per jaar) kunnen overlopen. Dit om de vorming van een macrobiologische film aan de oppervlakte tegen te gaan. Of om deze weg te spoelen wanneer er zich toch een vormt.

- Tijdens droge periodes kan het voorvallen dat de put droog komt te staan. In dat geval zal je hem in de meeste gevallen moeten bijvullen met leidingwater. Zeker wanneer de toiletspoeling hiervan afhangt. Daarom valt het ook bij het gebruik van regenwater aan te raden een toilet met spaarknop te gebruiken.

Hergebruik

- Om het regenwater te kunnen hergebruiken, dient het zo zuiver mogelijk te zijn

- Voorzie daarom in een voorfiltering van het water dat in de put komt. Grote vuildelen kan je tegenhouden door een bolnet op de afvoerbuizen in de goten te plaatsen

- Regenwater dat neerslaat op daken met een kleine oppervlakte en die regelmatig worden bezocht door duiven of meeuwen, wordt best niet hergebruikt. Door de uitwerpselen kan het regenwater verzuren en schadelijk zijn voor de leidingen.

Er zijn verschillende types van voorfiltering; van een goedkope bakstenen put waar het hemelwater door een rooster passeert, tot een cycloonfilter uit PE. Hierin maakt het water een draaibeweging waarbij het door fijnmazig rooster naar de regenwaterput loopt. Het overige water en vuildelen worden afgevoerd naar de riolering.

- Plaats in de regenwaterput een oppervlaktefilter voor de aanzuiging. Deze filter wordt met een vlottersysteem net onder het wateroppervlak gehouden. Zo wordt er weinig of geen vuil aangezogen.

- Zorg ook voor een nafiltering na het oppompen van het water. Dit om het de nodige kwaliteit te geven en de aangesloten toestellen te beschermen.


Pompen

- Er bestaan een aantal prefabsystemen. Deze voldoen aan de wettelijke bepalingen en kunnen zonder problemen worden geplaatst.

- De pompsystemen voor huishoudelijk gebruik zijn geluidsarm en compact, waardoor je ze kwijt kan in een garage of berging.


Gescheiden leidingennet

- Het leidingennet dat het regenwater verdeelt in de woning moet strikt gescheiden zijn van het net dat het leidingwater verdeelt

- Dit kan ondermeer gegarandeerd worden door een ventiel dat wordt aangestuurd door een vlotterschakelaar of een niveausensor in de regenwaterput


Controle

- Een controle van het leidingennet is verplicht vooraleer de watermaatschappij je zal aansluiten op het waterleidingnet

- Dit om te voorkomen dat je het drinkwater met bacteriën infecteert door een contact met een regenwaterleiding

- Een dergelijke keuring kost 100 euro

Bron: Habitos