Waar vandaan: Immo & bouwen > Sanitair > Legionellabacterie

Legionellabacterie

Deze ziekteverwekkende kiemen komen voor in installaties die aërosol produceren. Om het verspreiden van de bactetie te vermijden, heeft de Vlaamse OVerheid voor het beheer van dergelijke installaties het besluit van 11 juni 2004 uitgevaardigd. Dit verplicht alle beheerders van gebouwen waar aërosols (douches, stoombaden,...) geproduceerd worden om voorkomend op te treden. In de particuliere woning is het voorkomen van de bacterie niet verplicht. Toch omschrijven we kort de drie gangbare principes om de bacterie te voorkomen.

- Thermische bestrijding: Het spoelen van de leidingen met water op een temperatuur vanaf 60 ° Celsius doodt de bacteriën. Let er op dat je de keteltemperatuur hoger moet instellen dan 60 ° Celsius om bij de tappunten deze temperatuur nog te halen. Het water moet ook op alle tappunten lopen. Anders is de bacterie niet uitgeschakeld. Nadeel van dit principe is het hogere energieverbruik.
- UV-licht: UV-licht doodt de bacteriën. Dit is een plaatselijke bestrijding en biedt dus geen oplossing voor de leidingen achter het behandelingspunt. Deze oplossing wordt dan ook als een bijkomende ingreep beschouwd.
- Elektrolyse: desinfectie op chemische basis in het water. Door toevoeging van zouten wordt een natuurlijke chloor gecreëerd die de bacteriën doodt, maar onschadelijk is voor de mens. Een controle op het systeem moet er voor zorgen dat het chloorgehalte binnen de normen blijft. Dan is het systeem reuk- en smaakloos. Elektrolyse kan op ieder systeem toegepast worden en heeft geen invloed op de leidingen en het energieverbruik.

Belangrijk bij al deze principes is dat er geen dode leidingen zijn. Deze dienen verwijderd te worden.

Bron: Habitos