Waar vandaan: Immo & bouwen > Sanitair > Waterafvoer

Waterafvoer

De afvoerbuizen verzamelen het water voor de verdere afvoer naar de riolering. Regen- en afvalwater moeten verplicht gescheiden afgevoerd worden. Het regenwater dient opgevangen te worden in een regenwaterput of geïnfiltreerd in de ondergrond. Het afvalwater mag in de openbare riolering worden geloosd.

- Voor de afvoer worden enkel nog kunststofbuizen gebruikt (pvc, pe,...). Ze zijn 100 % waterdicht en gladder, waardoor er moeilijker verstoppingen optreden.
- Gebruik dikwandige, warmwaterbestendige buizen
- De architect bepaalt de correcte diameter van de buizen. Hoeveel te meer afvoerleidingen op een hoofdleiding aansluiten, des te groter de diameter dient te worden.
- Geluidshinder is bijna onvermijdelijk bij het gebruik van de klassieke kunststofbuizen. De nodige aandacht bij het concept kan geluidshinder voorkomen; vermijd dat afvoerbuizen aan leefruimten grenzen,... Het geluid kan ook gedempt worden door de leidingen te isoleren.
- Sommige materialen en concepten zijn speciaal ontwikkeld om geluidsarm te zijn. Het geheim van de geluidsarme buizen schuilt in de massa, de samenstelling en de wanddikte van de buis.
- De buizen dienen in voldoende helling te liggen om verstoppingen te vermijden. Doorgaans wordt 1 à 2 cm per meter helling voorgeschreven.

Geurhinder
- Om geurhinder te voorkomen, wordt tussen de verschillende sanitaire toestellen en de afvoerleiding een geurafsluiter of sifon geplaatst. Door de vorm van deze buis blijft er altijd water instaan en kunnen vervelende geuren uit het leidingenstel niet terug in de woning dringen
- De leidingen worden ontlucht om te vermijden dat de sifons droog komen te staan.

Aansluiting op de openbare riolering
- Als er riolering in de straat ligt, dien je hierop aan te sluiten.
- De aansluiting op het rioleringsnet wordt doorgaans uitgevoerd door de beheerder van het rioleringsnet of een aannemer aangeduid door deze beheerder. Vraag tijdig deze aansluiting aan.
- De laatste buis voor de aansluiting op het rioleringsnet dient uitgerust te worden met een terugslagklep. Hiermee kan je vermijden dat er water uit het rioleringsnet in jouw riolering kan stromen. Zorg ervoor dat de klep bereikbaar blijft voor toezicht.

Bron: Habitos