Waar vandaan: Juridisch advies > Parkeerboete op privéparking?

Parkeerboete op privéparking?

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

Bij het verlaten van mijn kapperszaak werd een klant van mij aangesproken door een agent. Mijn klant zou zich namelijk verkeerd hebben geparkeerd op mijn privé-parking. Volgens deze agent had hij het recht om een boete uit te schrijven; zelfs al stond dit voertuig van mijn klant op mijn eigen parking. Is het inderdaad correct dat in deze omstandigheden een politieagent toch nog een boete kan opleggen?

Op deze vraag kan niet zomaar met ja of neen worden geantwoord. Er komen hier namelijk verschillende factoren in aanmerking om een degelijk antwoord te kunnen formuleren op deze vraag.

In de eerste plaats is het zo dat het algemene verkeersreglement van toepassing is op de "openbare weg". In de wetgeving is niet echt een specifieke definitie opgenomen van wat nu precies moet verstaan worden onder "openbare weg". In het algemeen kan men stellen dat een "openbare weg" een weg is die openstaat voor het verkeer van het publiek. Het belangrijkste element voor de bepaling of een weg openbaar of privé is, is de toegankelijkheid van deze weg voor het verkeer in het algemeen.

Zo heeft ons Hof van Cassatie al geoordeeld dat een openbare weg in de zin van artikel 1 van ons verkeersreglement, elke weg is die openstaat voor het verkeer te land van het publiek, ook wanneer de weg geen verdere uitweg biedt, tot een private eigendom behoort en door geen enkele aanwijzing als een private weg wordt aangeduid.

Verder oordeelde het Hof ook al dat een verkeersweg die toegankelijk is voor het publiek, een openbare weg is. Het loutere feit dat deze weg door een particulier wordt opengesteld en de eigendom waarop deze weg werd aangelegd eveneens aan deze particulier toebehoort, neemt niet weg dat voor de toepassing van de verkeerswetgeving, deze weg publiek is.

Het ontbreken van enige afsluiting, of van een vermelding dat deze weg privé is, is voldoende om aan te nemen dat deze weg open staat voor het publiek en dus openbaar is.

Of nu een weg moet aanzien worden als een openbare weg, zal in de praktijk afhangen van de beoordeling door de rechter. In geval er betwistingen opduiken zal hij moeten nagaan of er sprake is van een "openbare weg" of een "privé-weg".

Concreet kan men dus stellen dat een weg openbaar is indien hij voor iedereen toegankelijk is.

Tenzij uw parking voorzien is van enige afsluiting (bijvoorbeeld een hefboom), zal hij aanzien worden als een onderdeel van de openbare weg. Wordt uw parking aanzien als een onderdeel van de openbare weg, dan heeft de politie inderdaad de mogelijkheid om hier controles op uit te voeren en te zien of de verkeerswetgeving wordt toegepast. De politie heeft dan eveneens de mogelijkheid om boetes uit te schrijven bij overtredingen.

De vraag kan ook gesteld worden of het ophangen van een bordje waarop vermeld wordt dat uw parking alleen toegankelijk is voor het cliënteel van uw zaak, voldoende is om deze controles tegen te gaan? Ook hier kan moeilijk een passend antwoord op gegeven worden. Ten tijde van betwistingen zal het eveneens de rechter zijn die de knoop zal moeten doorhakken en beslissen of uw parking onder deze omstandigheden als een onderdeel van de openbare weg moet aanzien worden of niet.

Ons advies:

U kunt uw klanten attent maken op het feit dat er zich mogelijks politiecontroles kunnen voordoen op uw parking en dat zij de mogelijk hebben om bij het vaststellen van verkeersovertredingen, ook een boete op te leggen. Op die manier kunnen uw klanten zich dan toch proberen te houden aan de verkeersregels en lopen zij geen risico op een boete.

U kunt hen hierop attent maken door een bord aan te brengen op een goed zichtbare plaats.

Vrijdag 15 Juli 2011

 

 

rss