Waar vandaan: Juridisch advies > Eigendom buurman betreden om haag te snoeien?

Eigendom buurman betreden om haag te snoeien?

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

In de praktijk ontstaan er heel wat burentwisten betreffende uit de kluiten gewassen hagen en het al dan niet snoeien ervan. Indien u over een dergelijke haag beschikt en u met uw buurman een goede verstandhouding heeft, dan is er geen probleem. Maar...wat indien u uw haag moet snoeien en uw buurman weigert dat u zijn eigendom betreedt om dit werkje uit te voeren? Kunt u dan iets ondernemen?

Het "Ladderrecht"

Indien u een haag moet snoeien en hiervoor de toegang tot de eigendom van uw buurman nodig hebt en hij deze toegang weigert, dan kan u steeds beroep doen op het zogenaamd "ladderrecht". Dit "ladderrecht" wordt aangehaald in ons Veldwetboek en stelt duidelijk dat: " de eigenaar van een niet gemene levende haag of een niet gemene muur is gerechtigd, buiten de tijd dat de vruchten te velde staan, het erf van zijn nabuur te betreden om de haag te korten, te snoeien, het snoeisel weg te halen, de muur te herstellen of te onderhouden. Indien dit erf afgesloten is, moet overgang gevraagd worden aan de nabuur, die de plaats daarvoor naar keuze kan aanwijzen. In geval van weigering moet het erf betreden worden op de minst beschadigbare plaats en behoudens vergoeding van veroorzaakte schade".

Concreet betekent dit dat u dus de eigendom van uw buurman mag betreden om uw haag te snoeien, maar ook om er bijvoorbeeld een stelling te plaatsen. In deze moderne tijden is het zelfs mogelijk dat er op het ladderrecht beroep wordt gedaan indien er effectieve aannemingswerken aan bijvoorbeeld een muur moeten uitgevoerd worden.

Wanneer kunt u geen gebruik maken van dit "ladderrecht"?

Het ladderrecht kan alleen ingeroepen worden wanneer het gaat om effectieve werken die moeten uitgevoerd worden aan de muur of aan de haag. Hebben de werken niets met herstelling of onderhoud te maken, dan kan u geen rechtsgeldig gebruik maken van dit ladderrecht!

Mag u bij het ladderrecht zomaar de eigendom van uw buurman betreden?

Normaal gezien moet u de toestemming vragen aan uw buurman om zijn eigendom te betreden. Maar leeft u in onmin met deze buurman, dan is de kans groot dat hij zijn akkoord niet geeft! In een dergelijk geval mag u dan zijn eigendom wel betreden, maar dan wel op de minst schadelijke manier. U mag dus als het ware het ladderrecht dan toch nog uitoefenen. Brengt u toch nog schade toe aan het erf van uw buurman, dan zal u deze wel moeten vergoeden.

Hoe lang mag u van het ladderrecht gebruik maken?

Hierover wordt in onze wetgeving niets bepaald. Het spreekt natuurlijk voor zich dat men bij bijvoorbeeld het snoeien van een haag geen jaar moet bezig blijven! Er zal dus toch rekening moeten gehouden worden met een normale duurtijd voor het uitvoeren van de werken.

In de praktijk zal elk geval apart moeten bekeken worden en zal het aan de vrederechter zijn om er zich over uit te spreken in geval van problemen.

Vrijdag 07 Oktober 2011

 

 

rss