Waar vandaan: Juridisch advies > Huwelijkscontract met volledige scheiding van goederen

Huwelijkscontract met volledige scheiding van goederen

Juridisch advies

< Vorige Archief Volgende >
     

In onze wetgeving bestaan er eigenlijk drie grote soorten "huwelijkscontracten". Zo is er het huwelijkscontract met een volledige scheiding van goederen, het contract met een algehele gemeenschap van de goederen en het wettelijk huwelijkscontract. Naast deze drie soorten is het uiteraard mogelijk dat huwelijkspartners afwijkingen opnemen in hun huwelijkscontract. In deze bijdrage willen we ons beperken tot een korte uiteenzetting omtrent het huwelijkscontract met een volledige scheiding van goederen. Wat houdt dit contract in?

Bij een huwelijkscontract met een volledige scheiding van goederen bestaan er slechts twee vermogens, nl. het eigen vermogen van de man en het eigen vermogen van de vrouw. Er is in een dergelijk contract dus geen gemeenschappelijk vermogen. Dit betekent echter niet dat echtgenoten welke onder dit stelsel van een volledige scheiding van goederen gehuwd zijn, samen geen goederen zouden kunnen bezitten. De goederen die zij samen hebben zijn echter niet gemeenschappelijk, maar ze zijn wel onverdeeld.

In dit stelsel blijft alles gescheiden. De echtgenoten blijven financieel onafhankelijk van elkaar. Het inkomen van de man blijft van hem en dat van de vrouw blijft van haar. De twee vermogens vermengen zich niet en blijven steeds gescheiden.

Een goed dat aangekocht wordt op naam van de man, zal alleen hem toebehoren, een wagen aangekocht op naam van de vrouw, is van haar enz... Bij echtscheiding of overlijden zullen alleen de onverdeelde goederen moeten verdeeld worden. De goederen die op naam staan van de ene of van de andere echtgenoot moeten niet verdeeld worden, zij blijven toebehoren aan die echtgenoot op wiens naam ze staan.

Indien bij een volledige scheiding van goederen slechts één der echtgenoten een inkomen heeft, dan ontstaat er een oneven­wicht : één der echtgenoten heeft geen inkomen en geen eigen gelden.

Daarom wordt in een huwelijkscontract van scheiding van goede­ren meestal overeengekomen dat de man zijn inkomen zal moeten delen met zijn echtgenote.

In de praktijk zal men dit vooral oplossen door een gemeenschappelijke rekening te openen op naam van beide echtgenoten. De gelden op deze rekening zullen hen elk voor de helft toebehoren. Het is dus wel van belang dat een dergelijke clausule in het huwelijkscontract opgenomen wordt indien men kiest voor een volledige scheiding van goederen en de echtgenoot zonder inkomsten dus niet zonder inkomen wenst te blijven.

Elk der echtgenoten kan vrij over zijn inkomen beschikken zonder daarvoor toestemming te moeten vragen aan zijn partner. Elk van hen kan vrij aankopen doen en ook vrij een lening aangaan. De schulden welke door bijvoorbeeld de man zullen aangegaan worden binnen het stelsel van een volledige scheiding van goederen, kunnen echter ook alleen op zijn goederen verhaald wor­den. Dit betekent dat indien de man de lening niet zou kunnen betalen en zijn echtgenote ondertussen toch eigen goederen zou heb­ben, deze goederen van zijn vrouw niet in beslag kunnen genomen worden. Gaan de echtgenoten echter samen een lening aan, dan zullen ze bij wanbetaling ook beiden kunnen aangesproken worden door de schuldeisers. In dat geval kunnen zowel de goederen van de man als deze van de vrouw aangesproken worden.

Vrijdag 10 Augustus 2007

 

 

rss