Waar vandaan: S.O.S. nummers > Wat te doen bij een vergiftiging?

Wat te doen bij een vergiftiging?

Wat te doen bij een vergiftiging

 • Bel het Antigifcentrum (070 245 245) of uw huisarts.
 • Wacht bij een ongeval niet op ziekteverschijnselen alvorens ons te bellen.
 • Geen melk toedienen, melk is geen tegengif.
 • Niet laten braken ! Meestal is braken niet aangewezen : vraag eerst ons advies of dat van uw arts.
 • Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid.
 • Verlucht de ruimte goed als er irriterend of giftig gas is vrijgekomen.

Informatie die men u zal vragen als u belt

 • Leeftijd van het slachtoffer : gaat het om een kind of een volwassene?
 • Wat is de naam van het product dat de vergiftiging heeft veroorzaakt (verpakking, bijsluiter,… bij de hand houden)?
 • Over welke hoeveelheid van het product gaat het (tabletten, soep- of theelepels,…)?
 • Wat is er precies gebeurd (ongeval, zelfmoordpoging,…)?
 • Stelt u ziekteverschijnselen vast, zo ja, welke?

Eerste hulp moet goede hulp zijn!

 • Dien geen melk toe: melk is géén tegengif!
 • Laat niet braken! Braken is vaak tegenaangewezen. Vraag eerst advies aan uw arts of aan het Antigifcentrum.
 • Spoel overvloedig met zuiver water wanneer spatten van een gevaarlijke stof in de ogen of op de huid terecht gekomen zijn.

TIP: zet het telefoonnummer van het Antigifcentrum (070 245 245) standaard geprogrammeerd in uw telefoon en/of GSM; bij paniek kunnen mensen opeens alles vergeten. Daarom is het handig dat dit ingesteld staat, zodat u niet na hoeft te denken over het nummer.

(preventie)Informatie over vergiftigingen:

Bron: Antigifcentrum