Waar vandaan: Vrije tijd > Quiz > Pensioen Quiz - vraag 1 van 6

Pensioen Quiz - Vraag 1 van 6

1. Ons wettelijk pensioenstelsel is een zogenaamd ‘repartitiestelsel’. Wat houdt dit in?

a) De pensioenen van het niet meer actieve deel van de bevolking worden betaald door de bijdragen van het actieve deel van de bevolking.
b) De pensioenen van het niet meer actieve deel van de bevolking worden betaald door de bijdragen die deze personen in het verleden hebben gedaan.
c) Het totaal van de pensioenuitkeringen wordt verdeeld volgens de bijdragen die men in het verleden heeft gedaan


Deze quiz is in samenwerking met: KBC.