Waar vandaan: Vrije tijd > Gezegden en spreekwoordenquiz > Spelen

Gezegden en spreekwoordenquiz

De bedoeling van de gezegden- en spreekwoordenquiz is om de juiste betekenis aan te duiden van het gegeven spreekwoord of gezegde.
In de kader ziet u het spreekwoord of gezegde. Daaronder ziet u 5 mogelijke betekenissen. Klik het rondje aan van uw keuze en klik op de knop "verzenden".

Spreekwoord / gezegde:

Doren in het vlees


Selecteer juiste betekenis:
Ergerlijk
Brussels Frans
Er met heel veel moeite komen
Er een gloeiende hekel aan hebben
Erg twijfelachtig (op het randje van verlies) zijn

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!