Waar vandaan: Vrije tijd > Gezegden en spreekwoordenquiz > Spelen

Gezegden en spreekwoordenquiz

De bedoeling van de gezegden- en spreekwoordenquiz is om de juiste betekenis aan te duiden van het gegeven spreekwoord of gezegde.
In de kader ziet u het spreekwoord of gezegde. Daaronder ziet u 5 mogelijke betekenissen. Klik het rondje aan van uw keuze en klik op de knop "verzenden".

Spreekwoord / gezegde:

Een rare kronkel in zijn hersens hebben


Selecteer juiste betekenis:
Vreemde gedachten hebben
Van gedachten veranderen
Iets willen doen nog voor men het geleerd heeft
De toekomst voorspellen
Erg stijf, houterig lopen

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!