Waar vandaan: Vrije tijd > Gezegden en spreekwoordenquiz > Spelen

Gezegden en spreekwoordenquiz

De bedoeling van de gezegden- en spreekwoordenquiz is om de juiste betekenis aan te duiden van het gegeven spreekwoord of gezegde.
In de kader ziet u het spreekwoord of gezegde. Daaronder ziet u 5 mogelijke betekenissen. Klik het rondje aan van uw keuze en klik op de knop "verzenden".

Spreekwoord / gezegde:

Zich er met een jantje van leiden van afmaken


Selecteer juiste betekenis:
Door God of natuur tot stand gebracht
Het recht moet zegevieren
Wie eraan begint, moet ook voortdoen
Hij werd er erg draaierig van
Zich er met een smoesje van afmaken

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!