Waar vandaan: Vrije tijd > Gezegden en spreekwoordenquiz > Spelen

Gezegden en spreekwoordenquiz

De bedoeling van de gezegden- en spreekwoordenquiz is om de juiste betekenis aan te duiden van het gegeven spreekwoord of gezegde.
In de kader ziet u het spreekwoord of gezegde. Daaronder ziet u 5 mogelijke betekenissen. Klik het rondje aan van uw keuze en klik op de knop "verzenden".

Spreekwoord / gezegde:

Door de modder halen


Selecteer juiste betekenis:
Zin of geen zin, je moet het doen
Erg veel schrik hebben
Ernaast pakken, het niet krijgen
Benijden, argwanend kijken
Beschimpen , een slechte reputatie bezorgen

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!