Waar vandaan: Vrije tijd > Gezegden en spreekwoordenquiz > Spelen

Gezegden en spreekwoordenquiz

De bedoeling van de gezegden- en spreekwoordenquiz is om de juiste betekenis aan te duiden van het gegeven spreekwoord of gezegde.
In de kader ziet u het spreekwoord of gezegde. Daaronder ziet u 5 mogelijke betekenissen. Klik het rondje aan van uw keuze en klik op de knop "verzenden".

Spreekwoord / gezegde:

Op de schopstoel zitten


Selecteer juiste betekenis:
Brussels Frans
Iemand in vervoering brengen, gek maken
Elk ogenblik ontslagen kunnen worden
Gezegd van iemand die kaal begint te worden
Soldaat zijn

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!