Waar vandaan: Weetjes > Spreekwoord

Spreekwoord


Spreekwoord van vandaag

zijn tabernakelen bouwen

zich vestigen met het doel lang te blijven

Vorige 7 dagen


Spreekwoord van vrijdag

op zijn gemak zijn

ontspannen zijn


Spreekwoord van donderdag

het muist wat van katten komt

ieder volgt zijn karakter


Spreekwoord van woensdag

er kan geen luis over zijn lever lopen

hij windt zich voor het minste op


Spreekwoord van dinsdag

op zijn duimpje kennen

heel goed kennen, van buiten weten


Spreekwoord van maandag

het moet uit de lengte of uit de breedte

het moet hoe dan ook uitgespaard worden


Spreekwoord van zondag

zijn snor drukken

spijbelen, afwezig blijven


Spreekwoord van zaterdag

er is niets van aan

het is niet waar
Spreekwoord van vrijdag

het met iemand aan de stok hebben

met iemand ruzie maken
Spreekwoord van donderdag

zijn schouders onder iets zetten

zich voor iets inspannen
Spreekwoord van woensdag

op zijn brood geven

berispen, verwijten
Spreekwoord van dinsdag

er is meer gelijk dan eigen gelijk

de mening van anderen telt ook
Spreekwoord van maandag

op zijn achterste poten gaan staan

zo veel mogelijk moeite doen
Spreekwoord van zondag

zijn schaapjes scheren

er de winst uithalen
Spreekwoord van

er is maar een grote mast op een schip

er is er maar één de baas
Spreekwoord van

het masker afnemen

zijn ware gezicht tonen
Spreekwoord van

op zich laden

op zich nemen
Spreekwoord van

zijn rolletje laten aflopen

volop genieten
Spreekwoord van

er het mes inzetten

er grondig op ingrijpen, in de uitgaven besnoeien
Spreekwoord van

het loopt over veel schijven

het gaat met veel omwegen
Spreekwoord van

op vrije voeten

vrij, niet langer gevangen
Spreekwoord van

het ligt er dik op

het is overduidelijk
Spreekwoord van

er gezien zijn als een rotte kool bij een groenvrouw

er niet erg welkom zijn
Spreekwoord van

zijn penaten opzoeken

naar huis gaan
Spreekwoord van

zijn pen in alsem dopen

erg negatief of kwetsend schrijven
Spreekwoord van

het licht zien

geboren worden, ontstaan
Spreekwoord van

er geen touw aan kunnen vastmaken

er niets van begrijpen
Spreekwoord van

op steek staan

op de juiste afstand staan
Spreekwoord van

zijn papieren stijgen

zijn kansen stijgen
Spreekwoord van

op stang jagen

boos maken
Spreekwoord van

het levenslicht aanschouwen

geboren worden
Spreekwoord van

er geen hand voor uitsteken

er niets voor doen