Waar vandaan: Wonen & Zorg > Ombudsdiensten >

Ombudsdienst voor telecommunicatie

De ombudsdienst voor telecommunicatie behandelt onder meer klachten in verband met spraaktelefoon, semafonie (multicom), mobilofoonoperatoren, internet, telefoongidsen, huurlijnen, openbare betaaltelefoons, ...

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-Laan 8 bus 3
1000 Brussel
E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be
Internet: http://www.ombudsmantelecom.be

Nederlandstalige Ombudsman:

De heer Luc TUERLINCKX
Tel.: 02/209.15.12
Fax: 02/219.86.59

Franstalige Ombudsman:

De heer Jean-Marc VEKEMAN
Tel.: 02/223.06.06
Fax: 02/219.77.88

 

Bron: Federale Portaalsite