Waar vandaan: Geld en Werk > Goed doel natuurbehoud > Klimaatverandering: Oorzaken klimaatverandering

Publireportage

Oorzaken van de klimaatverandering

De klimaatverandering is reëel en aantoonbaar. Nooit eerder in de geschiedenis veranderde het klimaat zo snel als de afgelopen 160 jaar. Deze verandering is niet natuurlijk, maar wordt veroorzaakt door de mens .

De hoofdoorzaak van de klimaatverandering is de verbranding van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas. Bij de verbranding van deze brandstoffen komt CO2 vrij, een broeikasgas dat onze planeet doet opwarmen.

Daar voelen we vandaag al de gevolgen van:

 • koraalriffen verbleken en sterven af door de stijging van de temperatuur van het zeewater;
 • alpiene plantensoorten ‘schuiven op’ naar koudere, hoger gelegen gebieden;
 • ijsberen krijgen af te rekenen met slinkend pakijs en minder prooien;
 • gletsjers smelten af op alle continenten.

Als de temperatuur op aarde nog verder toeneemt, voorspellen wetenschappers dat…

 • diersoorten zullen uitsterven
 • de zeespiegel zal verder stijgen
 • extreme weersfenomenen als hittegolven en zware stormen in aantal en hevigheid zullen toenemen.

Om de klimaatverandering af te remmen, moeten we de wereldwijde CO2-uitstoot dringend en drastisch verminderen.
Om onomkeerbare schade door de klimaatverandering te voorkomen, moeten we de wereldwijde temperatuurstijging een halt toeroepen. Op het einde van deze eeuw mag de temperatuur op aarde zeker niet meer dan 2°C hoger liggen dan in de preïndustriële periode (waarden van 1840).

Dat is haalbaar als we de uitstoot van gevaarlijke broeikasgassen - voornamelijk CO2 - ingrijpend beperken. Om daarin te slagen, moeten we voor onze energievoorziening fossiele brandstoffen zoals kolen en aardolie vervangen door klimaatvriendelijke alternatieven.

Wat doet WWF?

 • Sensibiliseren:
  WWF wijst jong en oud, gezinnen en bedrijven op de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
 • Lobbyen:
  WWF oefent druk uit om overheden te overtuigen pertinente en doeltreffende maatregelen tegen de klimaatveranderig te treffen.
 • Samenwerken:
  WWF sluit vernieuwende partnerschappen met vooruitstrevende bedrijven, en helpt hen hun CO2-uitstoot drastisch te beperken.

Meer info:
http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change/index.cfm: WWF's internationale klimaatprogramma

Bron: WWF