Vertrek goed ingelicht op vakantie!

Waar vandaan: Geld en werk > Optimaal verzekeren > Zorgeloos thuis,...> Vakantie > Goed ingelicht op vakantie!

Vertrek goed ingelicht op vakantie!

Hebt u eraan gedacht om ook de kleine lettertjes van het contract na te lezen, vooral als u een annuleringsverzekering ondertekend hebt? U neemt best enkele voorzorgen en sommige zaken zijn goed om weten.

Voor diegene die de reis 'verkoopt'

  • Indien het agentschap de reis annuleert, moet u op de hoogte gebracht worden via een aangetekend schrijven. Het volledige bedrag dat u betaald hebt, moet teruggestort worden, en u kunt ook een schadevergoeding vragen die minstens even hoog is als het bedrag dat uzelf had moeten betalen, indien u zelf had geannuleerd.
  • De woorden "onverminderd verhaal en schadeloosstelling voor de eventueel geleden schade" die in het contract staan, betekenen dat de reiziger die niet kon vertrekken, een schadevergoeding kan eisen, indien de annulering van het agentschap hem financieel (grote uitgaven) of moreel (vakantie vergald) schade berokkend heeft. Laat u niet van de wijs brengen indien het agentschap weigert om rekening te houden met deze nadelen!
  • Neemt u deel aan een groepsreis ? Indien het contract een minimumaantal deelnemers voorziet en dat aantal niet bereikt is, kan het agentschap de reis annuleren. In dat geval moet u minstens 21 dagen vóór het vertrek of vóór de datum die contractueel vastgelegd is, op de hoogte gebracht worden en het agentschap moet u terugbetalen, zonder dat het boetes moet betalen.

Voor u die de reis koopt

  • Het reiscontract stipuleert de contractuele en reglementaire annuleringsvoorwaarden. Behoudens ernstig beletsel (ook contractueel voorzien), kunt u niet annuleren zonder dat u het gestorte geld verliest en zonder dat u een boete moet betalen.
  • Indien u uw reiscontract overdraagt, blijft u hoofdelijk aansprakelijk tegenover de verkoper, voor de betaling van het saldo van de kostprijs, maar ook voor de eventuele bijkomende kosten die veroorzaakt worden door deze overdracht. Informeer u vooraf in verband met deze kosten, sommige luchtvaartmaatschappijen rekenen het ticket opnieuw aan.
  • Voor alle duidelijkheid: een annuleringsverzekering geldt slechts tot het moment... van vertrek! Dus niet erna, maar wel tot juist ervoor.
  • Een annuleringsverzekering moet verplicht onderschreven worden binnen 7 dagen na de reservatie van een vliegtuig, hotelkamer of een reis. En niet nadat men ziek geworden is.

Bron: