Bescherm uw hebben en houden

Waar vandaan: Geld en werk > Optimaal verzekeren > Bescherm uw hebben en houden

Bescherm uw hebben en houden

Al is de woningverzekering niet wettelijk verplicht, ze biedt u een onnavolgbare dekking.

Dit betekent dat als u eigenaar bent, de woningverzekering u beschermt tegen de financiële gevolgen van schade veroorzaakt aan uw woning of inhoud.

Ook als u huurder of gebruiker bent, verleent de woningverzekering u zekerheid door dekking te verlenen voor uw huurderaansprakelijkheid alsook voor de inhoud die u toebehoort (deze dekking voor huurderaansprakelijkheid wordt overigens vaak verplicht in het huurcontract).

Brand, overstroming, stormschade, glasbraak, waterschade na een lek of door het dak ingesijpeld,... : in al die gevallen hebt u hulp nodig van uw verzekeraar.

hebben en houden

Ziehier enkele bondige artikels met meer informatie

Maak uw keuze:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? Lees meer over de Ethias woningverzekering of het Modulo50+ voordelenpakket, speciaal voor 50-plussers