Woonverzekering: overzicht van de schadevergoedingen

Woonverzekering: overzicht van de schadevergoedingen

Assuralia heeft onlangs de recentste cijfergegevens gepubliceerd over de woonverzekering. Met 16.000 schadeloosgestelde gezinnen na de overstromingen van de zomer 2008 en 12.000 andere ten gevolge van de strenge vorst tijdens de winter 2009, hebben de verzekeraars bijna 90 miljoen euro uitgegeven gedurende een tijdspanne van slechts enkele maanden. Een nieuw bewijs dat een brandverzekering een echte noodzaak is.

Volgens de door de leden van Assuralia (Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen) bekendgemaakte cijfers, heeft de woonverzekering de voorbije maanden alle records gebroken. Een eerste golf uitzonderlijke schadeloosstellingen werd uitbetaald ten gevolge van de vier grote overstromingen van de zomer 2008. Zowat 16.000 geteisterde klanten werden schadeloosgesteld voor een totaal bedrag van 63 miljoen euro. Gemiddeld is dat 4.300 euro per gezin.

De waarborg 'natuurrampen'

Het is dankzij de waarborg 'natuurrampen', die sinds 2006 verplicht opgenomen werd in elk woonverzekeringscontract, dat de door de overstromingen getroffen gezinnen vergoed konden worden. "De toevoegingsprocedure van deze clausule heeft zeer lang geduurd. Willy Claes lanceerde het idee in 1990 ten gevolge van de stormen zonder voorgaande die destijds België getroffen hebben", vertelt Wauthier Robijns, woordvoerder van Assuralia. "Vroeger werd in die omstandigheden een beroep gedaan op het Rampenfonds, een openbare instelling. Een verplichte clausule die natuurrampen dekt, werd in 2006 na lange onderhandelingen aan de contracten toegevoegd."

Vorstschade

Niet alleen de overstromingen van de zomer 2008 hebben geleid tot talrijke schadeloosstellingen. Ten gevolge van de strenge en langdurige vorst in januari 2009, hebben bijna 12.000 gezinnen een financiële tussenkomst van hun verzekeraar aangevraagd. Alleen voor de maand januari, liepen de totale schadevergoedingen voor waterschade op tot ongeveer 23 miljoen euro. De gemiddelde kostprijs voor dergelijke schade bedraagt 1.500 tot 1.600 euro per gezin.

Een verzekering hebben, is goed. Beschikken over een goede verzekering is beter!

"Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is over een woonverzekering te beschikken", dringt Wauthier Robijns aan. "Laten we eraan herinneren dat deze verzekering niet wettelijk verplicht is, maar dat ze dat per contract (huurcontract, hypothecaire lening...) vaak wel is. Ik wil ook graag beklemtonen dat men ervoor moet zorgen dat het huis en de inboedel voor de juiste waarde verzekerd zijn. Het kan daarbij nuttig zijn te vertrouwen op een verzekeraar die uitgaat van objectieve criteria (m², m³, aantal ruimten, de afwerkingsgraad...) en niet te opteren voor een forfaitair bedrag. Op het ogenblik van de schadeloosstelling, zullen de verzekerden dan ook van een betere dekking kunnen genieten." Nog een laatste, zeer belangrijke tip: laat uw woonverzekeringscontract minstens om de tien jaar herzien, zelfs vroeger indien u in het huis grote werken hebt uitgevoerd.

Auteur: Stéphanie Koplowicz, ViVio-journalist

Bron: