Koolmonoxide: de stille doder

Waar vandaan: Geld en werk > Optimaal verzekeren > Hebben en houden> Preventie > Koolmonoxide: de stille doder

Koolmonoxide: de stille doder

Koolmonoxide, een kleur- en geurloos gas, wordt ook wel de ?stille doder? genoemd, want elke winter doet hij weer van zich spreken en brengt hij zijn onvoorzichtige slachtoffers geniepig in slaap. Wilt u geen deel uitmaken van die slachtoffers, laat dan uw verwarmings- en warmwatertoestel(len) controleren!

In 2002 telde het Antigifcentrum 613 gevallen van koolmonoxidevergiftiging (CO-vergiftiging) met in totaal 1.302 slachtoffers, waarvan er 26 overleden. Ondanks alle informatiecampagnes slaat CO nog altijd dodelijk toe, vooral bij jongeren. Bijna 75 % van de slachtoffers is immers jonger dan 40 jaar. Deze cijfers spreken boekdelen over de ernst van dit terugkerende probleem. Preventie is hier dan ook primordiaal.

Een dodelijk bad

Ongeveer de helft van de ongevallen is te wijten aan warmwatertoestellen en boilers. Ze doen zich vooral voor in de badkamer (44 %), een vaak kleine, slecht verluchte ruimte met een hoge vochtigheidsgraad, stuk voor stuk factoren die de stagnatie van het gas bevorderen.

Laat regelmatig uw installatie voor warm water controleren, zodat uw bad een moment van ontspanning blijft in plaats van uw? graf te worden. Een boiler moet altijd aangesloten zijn op een afvoersysteem. Bovendien is dit soort toestel sinds 1995 uitgerust met een controlesysteem voor gasafvoer dat de boiler automatisch uitschakelt bij een gaslek. Toch blijven sommige roekeloze eigenaars knoeien met het mechanisme om te vermijden dat het zichzelf uitschakelt.

Controleer altijd de vlam van de brander. Wordt de (normaal gezien blauwe) vlam oranje, dan wijst dit op een slechte verbranding. Stelt u roet-, roest- of corrosiesporen vast, dan moet u altijd een specialist raadplegen.

Ook de plaatsing van een ventilatierooster verhoogt de veiligheid van de badkamer. Gebruik ook nooit een heetwatertoestel (met een capaciteit van 5 liter) voor een douche. Het zou immers te zwaar belast worden en te veel CO afgeven.

Onderhoud en verluchting: allebei essentieel

Naast de badkamer kunnen ook andere vertrekken CO-valstrikken herbergen. De woon- of slaapkamer bijvoorbeeld, als daar een verwarmingstoestel staat, of het nu gaat om een kolen-, hout- of stookoliekachel, gasconvectoren of zelfs een open haard.

Bij elke vorm van verbranding worden immers gassen gevormd. Als de toestellen verbonden zijn met een schoorsteen, moet die jaarlijks geveegd worden, zodat hij voldoende trekt. Is dat niet het geval, dan is een goede verluchting van de vertrekken essentieel.

Vergeet niet dat verwarmingstoestellen niet permanent mogen aanstaan, zeker niet in de slaapkamer. Wie met een mobiel verwarmingstoestel aan zijn voeten slaapt (type butaangas of petroleumkachel), dreigt nooit meer wakker te worden!

De symptomen van een CO-vergiftiging

Koolmonoxide is onzichtbaar en geurloos, en dus nagenoeg niet op te sporen. Toch zijn er alarmsignalen die u moeten waarschuwen. Duizeligheid, hoofdpijn en soms ook misselijkheid wijzen op een beginnende vergiftiging. CO bindt zich aan de hemoglobine in het bloed en verhindert het zuurstoftransport in onze cellen. Het slachtoffer verliest geleidelijk zijn krachten en valt in een coma. Vandaar dat dit gas stille doder genoemd wordt! Neem dus de nodige maatregelen om niet zijn zoveelste slachtoffer te worden, vooral tussen november en maart.

Auteur: Sabine Dupont, Journaliste - Vivio

Bron: