Waar vandaan: Huisdieren > Konijnen

Konijnen

Lijkt een konijn meer op een kat dan een hond of omgekeerd? Neen! Een konijn trekt niet op beide. Een konijn wordt nog maar kort gefokt om niet bang te zijn voor mensen, terwijl dit voor vele andere huisdieren al vele honderden jaren bezig is.
Is een konijn daarom geen goed huisdier? Absoluut wel, maar op een andere manier.
Hieronder vindt u alle informatie over de aanschaf, verzorging, voeding, aandoeningen, gezondheid, enz. voor konijnen.